ของเคยใช้

  ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ของเคยใช้ ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์
เนื้อร้อง/ทำนอง: กี้ พงษ์ศักดิ์เรียบเรียง: ไก่ กีต้าร์สังกัดค่าย: โตเกียว มิวสิค

Dm | A# |Gm Am | Dm |

เจ้าบ่ต้องบีDmบน้ำตาดอกบ่ต้องเว้A#าเรื่องเก่าความหลังเคยฮัGmกกับเซาฮัAmกเข้าใจอยู่น้Dm

ซิ้Dmนมันเน่า กะแค่ตัดถิ่มบ่เก็บไว้A#ให้มันลามต่อพวGmกบ่ฮู้จักพAmอเสนียดหัDmวใจ

A#นมันซั่ว จั่งได๋Cกะซั่วสันดาAmนมันขุดบ่ขึ้DmกลับไปA#.. กะคงเจ็บคืCอเก่า

แค่ของที่เราเคยใช้Dmหมดค่าก็โยนมันทิ้Fงไปบ่ได้มีผGmลอีหยังมากมายกับชีวิAmก็ขอให้เธอโชคดีDmนะให้รักกันนาFน ๆอ้ายอยู่ได้Gmสบาย ๆ บ่เป็Amนหยัง(หลุดพ้นมันแล้วละ)

Dm | F |Gm | Am |
Dm | F |Gm | Am |
Am |

* | ** | ** |

Dm | F |Gm | Am |
Dm | F |Gm | Am |
Am | Dm |คอร์ดเพลง ของเคยใช้ ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์

เนื้อเพลง ของเคยใช้ ผู้ใหญ่บ้าน ฟินแลนด์เจ้าบ่ต้องบีบน้ำตาดอก บ่ต้องเว้าเรื่องเก่าความหลัง เคยฮักกับเซาฮักเข้าใจอยู่น้อ ซิ้นมันเน่า กะแค่ตัดถิ่ม บ่เก็บไว้ให้มันลามต่อ พวกบ่ฮู้จักพอเสนียดหัวใจ คนมันซั่ว จั่งได๋กะซั่ว สันดานมันขุดบ่ขึ้น กลับไป กะคงเจ็บคือเก่า แค่ของที่เราเคยใช้ หมดค่าก็โยนมันทิ้งไป บ่ได้มีผลอีหยังมากมายกับชีวิต ก็ขอให้เธอโชคดีนะให้รักกันนานๆ อ้ายอยู่ได้สบายๆบ่เป็นหยัง หลุดพ้นมันแล้วละ