ลบให้จาง

  RKB   Seksan   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ลบให้จาง Seksan Ft. RKB
เนื้อร้อง/ทำนอง: Saksan

G | D |Em | C |

Gบลืมเรื่องราวที่เคยผ่านมDามีความสุขใจจะคอยลบมัEmนให้มันจางหายหายไปชั่วกาCลละนานGบเลือนวันวานที่เราสัญญDาจะรักเป็นคนสุดท้ายแต่เธอทำEmให้ใจฉันสลายไม่จดจำCเรื่องราวที่มันโหดร้ายเกิน

Gบรูปภาพเก่า ๆ ที่ได้เคยถ่าDไม่ให้หวนควรคืนมาทำร้าEmความทรงจำดี ๆ ที่ใช้ร่วมกัCให้มันจางหายไปหาGยไปพร้อมกับชื่อที่ฉันเรียกเธDหายไปพร้อมใบหน้าที่ฉันเคยเจEmสิ่งสุดท้าCย ลืมให้จางหายไป

ผ้Gาห่มพื้นนั้นที่ฉันเคยได้ห่มกอดเป็Dนคืนสุดท้ายที่ฉันได้กอดอำลาแลEmะพร้อมกับคราบน้ำตาที่มันยังรินไหลCะลบเธอออกไปจากใจไม่เคยหายกลิ่Gนกายของเธอฉันยังจำได้ดีกลิ่Dนผมของเธอยังจำได้ดีอยู่ตอนนี้EmจะลบมัCนโยนทิ้งไป

* |

G |

ผมก็อยากที่จะลGทุกอย่างให้มันออกไปจากใจแต่ว่าตอนนี้ในสมองมันกลับจำDยังจำได้ดีตอนที่ตัวเธอนั้นมาเดินจากไปแต่ว่าเธอทำผมเจ็Emตอนที่เธอเดินไปกับใครตอนที่ตัวผมมีน้ำตCไม่มีสักครั้งที่เธอจะหันมอง

ฉันเฝ้าขอพGรจากดวงดาวทุกคืนที่ฉันได้หลับไปในทุก ๆ เช้Dาที่ตื่นมาให้ฉันได้ลืมเรื่องของเธอออกจากใจEmฉันเพียงแค่อยากลCฉันไม่อยากจำแค่นึกก็ทรมาน

ภาGพเธอในวันวานมันยังคงซ้อนกันอยู่ตรงกันที่มุมเดิมเวDลาก็ได้ผ่านไปนานแต่ทำไมใจฉันมันยังไม่ลืมเธอต้อEmงให้นานแค่ไหนกว่าในใจของฉันจะลืมเรื่องเธอไปหรืCอรอให้ฉันนั้นตายก่อนหรือตอนที่ฉันหยุดหายใจก่อน

* |คอร์ดเพลง ลบให้จาง Seksan Ft. RKB

เนื้อเพลง ลบให้จาง Seksan Ft. RKBลบลืมเรื่องราว ที่เคยผ่านมามีความสุขใจ จะคอยลบมันให้มันจางหาย หายไปชั่วกาลละนาน ลบเลือนวันวาน ที่เราสัญญาจะรักเป็นคนสุดท้าย แต่เธอทำให้ใจฉันสลาย ไม่จดจำเรื่องราวที่มันโหดร้ายเกิน ลบรูปภาพเก่าๆที่ได้เคยถ่าย ไม่ให้หวนควรคืนมาทำร้าย ความทรงจำดีๆที่ใช้ร่วมกัน ให้มันจางหายไป หายไปพร้อมกับชื่อที่ฉันเรียกเธอ หายไปพร้อมใบหน้าที่ฉันเคยเจอ สิ่งสุดท้าย ลืมให้จางหายไป ผ้าห่มพื้นนั้นที่ฉันเคยได้ห่มกอด เป็นคืนสุดท้ายที่ฉันได้กอดอำลา และพร้อมกับคราบน้ำตา ที่มันยังรินไหล จะลบเธอออกไปจากใจไม่เคยหาย กลิ่นกายของเธอฉันยังจำได้ดี กลิ่นผมของเธอ ยังจำได้ดีอยู่ตอนนี้ จะลบมันโยนทิ้งไป ผมก็อยากที่จะลบ ทุกอย่างให้มันออกไปจากใจ แต่ว่าตอนนี้ในสมองมันกลับจำ ยังจำได้ดีตอนที่ตัวเธอ นั้นมาเดินจากไป แต่ว่าเธอทำผมเจ็บ ตอนที่เธอเดินไปกับใคร ตอนที่ตัวผมมีน้ำตา ไม่มีสักครั้งที่เธอจะหันมอง ฉันเฝ้าขอพรจากดวงดาว ทุกคืนที่ฉันได้หลับไป ในทุกๆเช้าที่ตื่นมา ให้ฉันได้ลืมเรื่องของเธอออกจากใจ ฉันเพียงแค่อยากลบ ฉันไม่อยากจำแค่นึกก็ทรมาน ภาพเธอในวันวานมันยังคงซ้อนกัน อยู่ตรงกันที่มุมเดิม เวลาก็ได้ผ่านไปนานแต่ทำไม ใจฉันมันยังไม่ลืมเธอ ต้องให้นานแค่ไหนกว่าในใจของฉัน จะลืมเรื่องเธอไป หรือรอให้ฉันนั้นตายก่อน หรือตอนที่ฉันหยุดหายใจก่อน