เป็นห่วง

  Snooker   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เป็นห่วง Snooker
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต้อง พริกไทยเรียบเรียง: ต้อง พริกไทยสังกัดค่าย: Mellow Me

A# | A# |F | F |

เธอจากกันไปA#สบายดีไหมไปอยู่ตรงนั้นบนดาวดวงนั้Fยังสุขทุกวันอยู่หรือเปล่าเธอกินอะไรมีA#ใครเขาหาให้อย่างฉันไหมอยู่บนที่นอFมีใครให้กอดบ้างไหมเธอ

ผิดใจกับใคGmมีใครเข้าข้างเธออย่างฉัCนไหมยามที่มีไข้Amเธอมีใครไหมที่เขาดูDmแลเขาทำให้ไหGmม..ถามด้วยความเป็นห่วงแค่นั้นเอC

คนใหม่เขาให้เธอได้Fเท่าฉันหรือเปล่Cเขาทำให้เธอได้เท่Dmากับเราบ้างไหCmในยาFมที่เธอต้องทุA#กข์เขาอยู่ข้างเธอได้ไหAmขอโทGmษที่ถามเสมือนว่าเหลือเยื่Cอใยคนใหม่เขาให้เธอได้Fเท่าฉันก็อุ่นใจCเป็นห่วงเป็นใยว่าเขDmจริงใจหรือเปล่Cmเมื่อไหร่Fที่เธอต้องเหงA#เขาทำให้เหมือนฉันไหAmขอโทGmษที่ถามเสมือนว่ายังรัCก็แค่เป็นห่วงแค่นั้นเ(F)อง

ทำผิดอะไรมีA#ใครอภัยให้เหมือนฉันไหมตั้งแต่ลับไปFเขาปลอบหัวใจให้หรือเปล่าอยู่ไปนาGmน ๆ ได้พูดหวาน ๆเหมือนอย่างเรCาไหมอยู่กันยังไงAmเขารักเธอไหมหรือแค่มDmายากลับมาได้นGmะเธอ..ฉันนั้นยังคงรอเธอเหมือนเคC

* |

F | C |Dm | Cm F |

A# | Am |Gm | C |

* |

A# | A# |F | F |คอร์ดเพลง เป็นห่วง Snooker

เนื้อเพลง เป็นห่วง Snookerเธอจากกันไป สบายดีไหมไปอยู่ตรงนั้น บนดาวดวงนั้น ยังสุขทุกวันอยู่หรือเปล่า เธอกินอะไรมี ใครเขาหาให้อย่างฉันไหม อยู่บนที่นอน มีใครให้กอดบ้างไหมเธอ ผิดใจกับใคร มีใครเข้าข้างเธออย่างฉันไหม ยามที่มีไข้เธอมีใครไหมที่เขาดูแล เขาทำให้ไหม ถามด้วยความเป็นห่วงแค่นั้นเอง คนใหม่เขาให้เธอได้เท่าฉันหรือเปล่า เขาทำให้เธอได้เท่ากับเราบ้างไหม ในยามที่เธอต้องทุกข์ เขาอยู่ข้างเธอได้ไหม ขอโทษที่ถามเสมือนว่าเหลือเยื่อใย คนใหม่เขาให้เธอได้เท่าฉันก็อุ่นใจ เป็นห่วงเป็นใยว่าเขา จริงใจหรือเปล่า เมื่อไหร่ที่เธอต้องเหงา เขาทำให้เหมือนฉันไหม ขอโทษที่ถามเสมือนว่ายังรัก ก็แค่เป็นห่วงแค่นั้นเอง ทำผิดอะไรมีใครอภัยให้เหมือนฉันไหม ตั้งแต่ลับไปเขาปลอบหัวใจให้หรือเปล่า อยู่ไปนานๆได้พูดหวานๆ เหมือนอย่างเราไหม อยู่กันยังไง เขารักเธอไหมหรือแค่มายา กลับมาได้นะเธอ ฉันนั้นยังคงรอเธอเหมือนเคย