หัวใจผมว่าง

  สุรพล สมบัติเจริญ   ลูกกรุง   จีบ   อ่อย
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง หัวใจผมว่าง สุรพล สมบัติเจริญ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรพล สมบัติเจริญ

F | F | F | A# Gm | Am | C | C |

หัวใจผมว่าFง จะมีใครบ้างจับจอDmเปิดโอกาสให้คุณครอบครA#องมาจับ มาจอCง หัวใจผมได้F

รับรองไม่เสีDmยนายหน้าแป๊ะเจี๊ยะแต่อย่างใดFให้คุณผู้หญิงมาจองไGmว้แต่คุณผู้ชายผมห้ามจอC

หัวใจผมว่าFง เหมือนตึกที่สร้างไฉไDmหากมาจองกันช้าไA#คุณจะเสียใจCที่มิได้ห้Fอง

หากคุณมาช้Dmา คนอื่นเขาคว้าใจผมไปครGmองถ้าหากคุณพลาดการเป็นเจ้าขอCแล้วคุณจะต้องเสียดFาย

ถ้าหากคุณจอGmง รับรองเมื่อไหร่เมื่อนั้AmผมบริกาA#รรับใช้Cมิได้แหนงหน่Fายยามกินจะป้อFน ยามร้DmอนจะพัดใGmห้คุณเมื่อย คุณปวA#ด ผมนวดยังไหGmให้คุณเป็นนายใจผC

หัวใจผมว่าFง ให้คุณมานั่งบงกาDmให้คุณชี้นิ้วใช้งาA#แล้วแต่คุณนั้Cนจะขู่หรือข่FผมขอรับใDmช้ อยู่กับคุณนายที่ผมนิยGmถ้าหากคุณเห็นเหมาะสCมาจองใจผมเป็นของคุF

F | Dm |A# C | F |
Dm | Gm |C | F |

* | ** |

A# | C |F |คอร์ดเพลง หัวใจผมว่าง สุรพล สมบัติเจริญ

เนื้อเพลง หัวใจผมว่าง สุรพล สมบัติเจริญหัวใจผมว่าง จะมีใครบ้างจับจอง เปิดโอกาสให้คุณครอบครอง มาจับ มาจอง หัวใจผมได้ รับรองไม่เสียนายหน้าแป๊ะเจี๊ยะแต่อย่างใด ให้คุณผู้หญิงมาจองไว้ แต่คุณผู้ชายผมห้ามจอง หัวใจผมว่าง เหมือนตึกที่สร้างไฉไล หากมาจองกันช้าไป คุณจะเสียใจที่มิได้ห้อง หากคุณมาช้า คนอื่นเขาคว้าใจผมไปครอง ถ้าหากคุณพลาดการเป็นเจ้าของ แล้วคุณจะต้องเสียดาย ถ้าหากคุณจอง รับรองเมื่อไหร่เมื่อนั้น ผมบริการรับใช้มิได้แหนงหน่าย ยามกินจะป้อน ยามร้อนจะพัดให้ คุณเมื่อย คุณปวด ผมนวดยังไหว ให้คุณเป็นนายใจผม หัวใจผมว่าง ให้คุณมานั่งบงการ ให้คุณชี้นิ้วใช้งาน แล้วแต่คุณนั้นจะขู่หรือข่ม ผมขอรับใช้ อยู่กับคุณนายที่ผมนิยม ถ้าหากคุณเห็นเหมาะสม มาจองใจผมเป็นของคุณ