ของปลอม

  สุรพล สมบัติเจริญ   ลูกกรุง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ของปลอม สุรพล สมบัติเจริญ
เนื้อร้อง/ทำนอง: สุรพล สมบัติเจริญ

Fm | Cm Fm |
Fm | Cm Fm |
Cm Fm | A#m G# |

โลกนี้Fm มีอะไรน่าแปลกจริงเรื่องผู้หญิงพูดไปแล้วเบื่อจัCmอย่าเพิ่งโกรFmธ หรือว่าอย่าเพิ่งเกลียดA#mชังอย่าเพิ่งโกFmรธ หรือว่าอย่าเพิ่งเกลียดชัA#mขอพูดอีกครั้D#งเถิดนะน้องนางเจ้าอย่าเพิ่งฉิCm

ปากแดง Fmๆ ตากลม ๆ ปล่อยผมโชCmว์อกโต ๆG# เหมือนแตงโมที่หิ้Fmแต่ทำไมน้องสาวCm จึงเดินลิ่Fmแต่ทำไมน้องสาวCmจึงเดินลิ่Fmน่ากลัวคงหิ้A#mว เอามาแต่ของปลG#อม

Fm | Cm Fm |
Cm Fm | A#m G# |

ของไม่จริFmง มันจึง ไม่สั่น ไม่ไหวเขย่าเท่าไร จะให้มันไหว มันก็ไม่ยอCmสงสัFmย ข้างในคงเป็นของปลCmอมสงสัFmย ข้างในคงเป็นของปลCmอมที่แม่เนื้อหอD#ม ปลอมไว้หลอก คุณลุCm

ผู้หญิงไทFmย สมัยนี้ผิดกว่าเดิCmหน้าอกเสริG#ม ใส่ฟองน้ำกันให้ยุ่FmผิดกับยายของฉัCmน ที่บ้านทุ่Fmเอ้า ยายของฉัCmนละที่บ้านทุ่Fmแกปล่อยเสื้อเลยพุA#mง ยานเป็นถุงกาแG#

Fm | Cm Fm |
Cm Fm | A#m G# |

* | ** |

Fm | Cm Fm |คอร์ดเพลง ของปลอม สุรพล สมบัติเจริญ

เนื้อเพลง ของปลอม สุรพล สมบัติเจริญโลกนี้ มีอะไรน่าแปลกจริง เรื่องผู้หญิงพูดไปแล้วเบื่อจัง อย่าเพิ่งโกรธ หรือว่าอย่าเพิ่งเกลียดชัง อย่าเพิ่งโกรธ หรือว่าอย่าเพิ่งเกลียดชัง ขอพูดอีกครั้งเถิดนะน้องนางเจ้าอย่าเพิ่งฉิว ปากแดงๆตากลมๆปล่อยผมโชว์ อกโตๆเหมือนแตงโมที่หิ้ว แต่ทำไมน้องสาว จึงเดินลิ่ว แต่ทำไมน้องสาวจึงเดินลิ่ว น่ากลัวคงหิ้ว เอามาแต่ของปลอม ของไม่จริง มันจึง ไม่สั่น ไม่ไหว เขย่าเท่าไร จะให้มันไหว มันก็ไม่ยอม สงสัย ข้างในคงเป็นของปลอม สงสัย ข้างในคงเป็นของปลอม ที่แม่เนื้อหอม ปลอมไว้หลอก คุณลุง ผู้หญิงไทย สมัยนี้ผิดกว่าเดิม หน้าอกเสริม ใส่ฟองน้ำกันให้ยุ่ง ผิดกับยายของฉัน ที่บ้านทุ่ง เอ้า ยายของฉันละที่บ้านทุ่ง แกปล่อยเสื้อเลยพุง ยานเป็นถุงกาแฟ