รักดีๆเธอไม่ต้องการ

  แทน ศุภสัณห์   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต   ใต้   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักดีๆเธอไม่ต้องการ แทน ศุภสัณห์
เนื้อร้อง/ทำนอง: ธรรมธัช พลนุ้ย,แทน ศุภสัณห์เรียบเรียง: หมีน้อยCPNสตูดิโอสังกัดค่าย: SPS RECORD

D F#m | Bm |G | A |

เธDอคงลืมไปแล้F#mวว่ามีฉันอยู่Bmแล้วสิ่Gงที่เธอทำอยู่มัAนคือไอไหD

บอกรัGกฉันอยู่ดี ๆAแต่วันนี้F#mเธอกลับมีคBmนใหม่มัGนเป็นเพราะอะไรAเธอถึงปันใจให้เขD

หรือเป็Emนเพราะรักสองเรามันเก่าเธอเลF#mยปันใจให้เขBmเธอลืGมรักสองเราแล้วใช่หม้Aาย

ทำไมถึงเป็นแบGบนี้ความรัAกดี ๆ มันอยู่F#mไหนเป็นฉัBmนที่ต้องเสีEmยใจโง่ ๆA  ช้ำอยู่อย่างนี้Dในเมื่อเธอเลือกเขGฉันเอAงก็เข้าใจดีDให้มันจBmบลงเพียงนี้Emรักดี ๆA  เธอไม่ต้องกD (A)าร

G A | F#m Bm |Em A | D |
G A | D Bm |Em A | D |

* | ** | ** |

ให้มันจBmบลงเพียงนี้Emรักดี ๆA .. เธอไหมสDนใจคอร์ดเพลง รักดีๆเธอไม่ต้องการ แทน ศุภสัณห์

เนื้อเพลง รักดีๆเธอไม่ต้องการ แทน ศุภสัณห์เธอคงลืมไปแล้วว่ามีฉันอยู่ แล้วสิ่งที่เธอทำอยู่มันคือไอไหร บอกรักฉันอยู่ดีๆ แต่วันนี้เธอกลับมีคนใหม่ มันเป็นเพราะอะไร เธอถึงปันใจให้เขา หรือเป็นเพราะรักสองเรามันเก่า เธอเลยปันใจให้เขา เธอลืมรักสองเราแล้วใช่หม้าย ทำไมถึงเป็นแบบนี้ ความรักดีๆมันอยู่ไหน เป็นฉันที่ต้องเสียใจ โง่ๆช้ำอยู่อย่างนี้ ในเมื่อเธอเลือกเขา ฉันเองก็เข้าใจดี ให้มันจบลงเพียงนี้ รักดีๆเธอไม่ต้องการ ให้มันจบลงเพียงนี้ รักดีๆ เธอไหมสนใจ