เลิกเป็นคนรักของคนร้าย

  ต้าร์ ตจว.   ลูกทุ่ง   อีสาน   ให้กำลังใจ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เลิกเป็นคนรักของคนร้าย ต้าร์ ตจว.
เนื้อร้อง/ทำนอง: พยัต ภูวิชัยเรียบเรียง: ปาริวัฒน์ สุวรรณชัย

F# C#/F | D#m |
F# C#/F | G#m |

B C# | A#m D#m |
G#m B | C# |

คำหวังดีF#ของคนที่รัC#/Fก ไม่เคยถูกฟัD#mแต่คำหวังลวงF#ของคนที่หวัC#/Fงร้าย เธอได้G#mยินคำเทวBดาขี้ตั๋C#ว ม่วนกว่A#mาคำคนเดินดิD#mคันว่G#mาน้ำตาบ่รินB สิได้ยินC#บ่

เจ็บแป๋ตาF#ย แพ้คนที่ร้A#mาย พ่ายความไม่รัD#mดอกหญ้าถืกเด็F#ด ถืกเฮ็ดให้ฮัA#mก รักกำมะลG#mเขาย้อBงว่าเป็นนางฟ้C#เจ้ากะเสิA#mนเพลินคำเยินD#mยอเขาลวG#mง เขาล่อ เขาพC#อ แล้วเขาก็F#หัก

เลิกเป็นคนรัBกของคนร้ายเลิกเป็นคนร้A#mายของคนรัD#mคืนมาเป็G#mนคนฮักของคC#นที่รัก รักF#เธอคนรักไม่ร้าBย คนร้ายไม่รักเธอจะรักใคA#mรก็ใจของเธD#mแต่ก้อนขี้ดิG#mนยังถ่าเสมBอ เธอบ่ต้องC#อาย

ถิ่มคำว่าF#นางฟ้าลงมาA#mเป็นหญ้าดอกเดิD#mดินบ่ซ้ำเติF#ม มีแต่สิฮักA#m ฮักเธอจนG#mตายไผว่Bานางฟ้าปีกหัC#ก อ้ายสิฮัA#mก สิดามด้วยใD#mคนฮ่ายบ่ฮัG#mก คนฮักบ่ฮ่าC#ย อย่าอายที่F#สิฮัก

F# A#m | D#m |
F# A#m | G#m |

B C# | A#m D#m |
G#m C# | F# |

* | ** |

คนฮักบ่ฮ่G#mาย คนฮ่ายบ่ฮัC#ก เจ้าสิฮัF#กบ่คนฮักบ่ฮ่G#mาย คนฮ่ายบ่ฮัก..C#. เจ้าสิฮักบ่..

F# |คอร์ดเพลง เลิกเป็นคนรักของคนร้าย ต้าร์ ตจว.

เนื้อเพลง เลิกเป็นคนรักของคนร้าย ต้าร์ ตจว.คำหวังดีของคนที่รัก ไม่เคยถูกฟัง แต่คำหวังลวงของคนที่หวังร้าย เธอได้ยิน คำเทวดาขี้ตั๋ว ม่วนกว่าคำคนเดินดิน คันว่าน้ำตาบ่ริน สิได้ยินบ่ เจ็บแป๋ตาย แพ้คนที่ร้าย พ่ายความไม่รัก ดอกหญ้าถืกเด็ด ถืกเฮ็ดให้ฮัก รักกำมะลอ เขาย้องว่าเป็นนางฟ้า เจ้ากะเสินเพลินคำเยินยอ เขาลวง เขาล่อ เขาพอ แล้วเขาก็หัก เลิกเป็นคนรักของคนร้าย เลิกเป็นคนร้ายของคนรัก คืนมาเป็นคนฮักของคนที่รัก รักเธอ คนรักไม่ร้าย คนร้ายไม่รัก เธอจะรักใครก็ใจของเธอ แต่ก้อนขี้ดินยังถ่าเสมอ เธอบ่ต้องอาย ถิ่มคำว่านางฟ้าลงมาเป็นหญ้าดอกเดิม ดินบ่ซ้ำเติม มีแต่สิฮัก ฮักเธอจนตาย ไผว่านางฟ้าปีกหัก อ้ายสิฮัก สิดามด้วยใจ คนฮ่ายบ่ฮัก คนฮักบ่ฮ่าย อย่าอายที่สิฮัก คนฮักบ่ฮ่าย คนฮ่ายบ่ฮัก เจ้าสิฮักบ่ คนฮักบ่ฮ่าย คนฮ่ายบ่ฮัก เจ้าสิฮักบ่