มาทำไม

  Yoshi Rinrada   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มาทำไม Yoshi Rinrada

โปรดอย่าถาG#มว่ามาทำไมก็เพราะว่าใจมัGmนคิดถึงได้อยู่ข้างเธFmอแค่แป๊บนึงโคตรมีความสุD#mขเลยรู้ไหG#ก็เพราะเธC#อช่างน่าเอ็นดูขนาดหูเCmธอยังน่ารัFmกเลยที่มA#mาก็เพราะเธอเลยรู้ไหD#อย่ามาไล่ไปไหนเล(G#)

โกรG#ธกันนานแล้วCmนะไม่คิC#ดถึงกันC#mเลย..มันแปลG#ก ๆ ดีกันนะเธCmอนะกิC#นนอนไม่ได้เลC#mคิดถึงเธA#mถ้าไม่เลิกงอนจะง้อต่อไปD#นะทนไม่ไหวต้องการจะเจCmแต่คืนนี้ไปหาได้ไหFm

* |

ถ้G#าไม่เจอตอนนี้ให้รอตอนไหD#mถ้าไม่ไปหาตอนนี้คงทนไม่ไหC#ใจคิดถึงตลอดC#mาให้แกล้งไม่ได้หรอ

ถ้A#mาไม่เลิกงอนจะง้อต่อไปD#นะทนไม่ไหวต้องการจะเจCmแต่คืนนี้ไปหาได้ไหFm

* |

C# | Cm Fm |A#m | D# |

* | * |คอร์ดเพลง มาทำไม Yoshi Rinrada

เนื้อเพลง มาทำไม Yoshi Rinradaโปรดอย่าถามว่ามาทำไม ก็เพราะว่าใจมันคิดถึง ได้อยู่ข้างเธอแค่แป๊บนึง โคตรมีความสุขเลยรู้ไหม ก็เพราะเธอช่างน่าเอ็นดู ขนาดหูเธอยังน่ารักเลย ที่มาก็เพราะเธอเลยรู้ไหม อย่ามาไล่ไปไหนเลย โกรธกันนานแล้วนะ ไม่คิดถึงกันเลย มันแปลกๆดีกันนะเธอนะ กินนอนไม่ได้เลย คิดถึงเธอ ถ้าไม่เลิกงอนจะง้อต่อไปนะ ทนไม่ไหวต้องการจะเจอ แต่คืนนี้ไปหาได้ไหม ถ้าไม่เจอตอนนี้ให้รอตอนไหน ถ้าไม่ไปหาตอนนี้คงทนไม่ไหว ใจคิดถึงตลอด มาให้แกล้งไม่ได้หรอ ถ้าไม่เลิกงอนจะง้อต่อไปนะ ทนไม่ไหวต้องการจะเจอ แต่คืนนี้ไปหาได้ไหม