น่ารักขนาดนี้มีแฟนที่ดีหรือยัง

  ยุ้ย ถิรดา   สตริง   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง น่ารักขนาดนี้มีแฟนที่ดีหรือยัง ยุ้ย ถิรดา
เนื้อร้อง/ทำนอง: ตู่ ไทรงามเรียบเรียง: ปริทัศน์ ระฆังทอง

B | G#m |E | F# |
B | G#m |E | F# |

เมื่อฟ้Bาได้ดลบันดาลให้เราได้มาG#mเจอกันทำEให้ฉันตกหลุมรักเธF#แค่เพียงได้เห็Bนหน้าทำให้ใจของฉันG#mพร่ำเพ้อคิดถึEงเธอตลอดเวลF#

ถ้Bายังไม่มีใครขอจีบเธG#mอได้ไหมทั้Eงสี่ห้องหัวใจยกให้F#เธอฉัBนจะซื่อสัตย์รักเดีG#mยวแค่เพียงเธอถ้าหากเธEอเป็นแฟนฉัF#

เพีC#mยงได้สบตาทำให้ฉัD#mนหวั่นไหวมันโดEนใจเพราะเธF#อน่ารักBอยC#mากเดินเข้าไปหาทำควD#mามรู้จักอยากเรียกเธอว่Eาที่รัก.. จะได้ไหF#

น่ารักขนาดนี้B มีแฟนที่ดีหรือยัD#mขอโอกาสสักครั้G#mง อยากไปนั่งในใจD#mเธออยากเป็นที่รัEกอยากเป็นเจ้าของหัวใจD#mของเธออยากให้เธC#mอเป็นคู่ชีวิตF#คงเป็นลิขิตฟ้BานำพาเราพบเจD#mแค่เพียงได้เห็G#mนหน้าเธอทำฉันD#mหวั่นไหวEอจีบเธอคนนี้D#mได้ไหมอยากเป็นเจ้าขอC#mงทั้งสี่ห้องหัวใจF#อยากเป็นแฟนกับเธB (F#)

เธBอจะไม่เสียใจถ้าได้ฉัG#mนควงแขนEะเป็นแฟนที่ดีให้เธF#จะรัBกจนชั่วนิรันดร์มีคนเดีG#mยวเสมออยากให้เธEอลองเปิดใจF#ให้ฉันได้เป็BนแฟนF#

E | F# |D#m | G#m |
E | F# |B | B |
E | F# |D#m | G#m |
C#m | F# |B | B |

* | ** | ** |

Eอรักเธอคนนี้D#mได้ไหมจะอยู่ดูแลC#m.. ตลอดไปF#อยากเป็นคู่ชีวิตเธอ

B | G#m |
E | F# |B |คอร์ดเพลง น่ารักขนาดนี้มีแฟนที่ดีหรือยัง ยุ้ย ถิรดา

เนื้อเพลง น่ารักขนาดนี้มีแฟนที่ดีหรือยัง ยุ้ย ถิรดาเมื่อฟ้าได้ดลบันดาลให้เราได้มาเจอกัน ทำให้ฉันตกหลุมรักเธอ แค่เพียงได้เห็นหน้าทำให้ใจของฉันพร่ำเพ้อ คิดถึงเธอตลอดเวลา ถ้ายังไม่มีใครขอจีบเธอได้ไหม ทั้งสี่ห้องหัวใจยกให้เธอ ฉันจะซื่อสัตย์รักเดียวแค่เพียงเธอ ถ้าหากเธอเป็นแฟนฉัน เพียงได้สบตาทำให้ฉันหวั่นไหว มันโดนใจเพราะเธอน่ารัก อยากเดินเข้าไปหาทำความรู้จัก อยากเรียกเธอว่าที่รัก จะได้ไหม น่ารักขนาดนี้ มีแฟนที่ดีหรือยัง ขอโอกาสสักครั้ง อยากไปนั่งในใจเธอ อยากเป็นที่รักอยากเป็นเจ้าของ หัวใจของเธอ อยากให้เธอเป็นคู่ชีวิต คงเป็นลิขิตฟ้านำพาเราพบเจอ แค่เพียงได้เห็นหน้าเธอทำฉันหวั่นไหว ขอจีบเธอคนนี้ได้ไหม อยากเป็นเจ้าของทั้งสี่ห้องหัวใจ อยากเป็นแฟนกับเธอ เธอจะไม่เสียใจถ้าได้ฉันควงแขน จะเป็นแฟนที่ดีให้เธอ จะรักจนชั่วนิรันดร์มีคนเดียวเสมอ อยากให้เธอลองเปิดใจ ให้ฉันได้เป็นแฟน ขอรักเธอคนนี้ได้ไหม จะอยู่ดูแล ตลอดไป อยากเป็นคู่ชีวิตเธอ