แพ้ใจ

 Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แพ้ใจ เสก โลโซ sek loso

E | G#m | C#m | G#m |

เก็บใจไว้Eในลิ้นชัก คงไม่เจG#mอแล้วรักแท้เบื่อกับควาC#mมปรวนแปร มันไม่แคG#mร์และไม่หวังมันเหมือนคAนชินชา  ไม่มG#mอง ไม่ฟัC#mและแล้F#mวก็มีเธอเดินเข้ามB

เข้ามาค้นEในลิ้นชัก..ที่ปิดตาG#mยเพราะรักร้าวให้อภัC#mยใจเมา ๆ มาแบ่งเบG#mาที่ฉันล้ามาสนใจAใยดี คนที่G#mไม่มีค่C#mให้รู้F#mว่าตัวเอBงยังสำคัญ   | E E7 |

เก่งมาจากไหAน ก็แพ้Bหัวใจอย่างเธG#mอ       C#mเมื่อไรที่เผลAอ ยังนึกBว่าเธออยู่ในEฝัน   E7ยังมีอีกหรืAอ..รักแท้Bที่เคยเสาะหG#mามานาC#mวันนี้F#mเป็นไงเป็นกัน จะรักเธB

เมื่อเธอรู้Eว่าฉันรัก ก็อย่าทำG#mให้ฉันหลงบอกมาเลC#mยตามตรง นี่เรื่องจริG#mงหรือฉันเพ้อตอนนี้ยังAพอทำใจ ถ้าสิ่G#mงที่ได้เจC#mคือฝัF#mน คือละเมBอ และไม่จริE

E | G#m | C#m | G#m |A | G#m C#m | F#m B E | E7 |

* | ** |

A | G#m C#m |

วันนี้F#mฉันรักเธBอ.. คือเรื่องจEริง |   E   |คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง แพ้ใจ เสก โลโซ Sek Losoเก็บใจไว้ในลิ้นชัก คงไม่เจอแล้วรักแท้ เบื่อกับความปรวนแปร มันไม่แคร์และไม่หวัง มันเหมือนคนชินชา ไม่มอง ไม่ฟัง และแล้วก็มีเธอเดินเข้ามา เข้ามาค้นในลิ้นชักที่ปิดตายเพราะรักร้าว ให้อภัยใจเมาๆมาแบ่งเบาที่ฉันล้า มาสนใจใยดี คนที่ไม่มีค่า ให้รู้ว่าตัวเองยังสำคัญ เก่งมาจากไหน ก็แพ้หัวใจอย่างเธอ เมื่อไรที่เผลอ ยังนึกว่าเธออยู่ในฝัน ยังมีอีกหรือรักแท้ที่เคยเสาะหามานาน วันนี้เป็นไงเป็นกัน จะรักเธอ เมื่อเธอรู้ว่าฉันรัก ก็อย่าทำให้ฉันหลง บอกมาเลยตามตรง นี่เรื่องจริงหรือฉันเพ้อ ตอนนี้ยังพอทำใจ ถ้าสิ่งที่ได้เจอ คือฝัน คือละเมอ และไม่จริง วันนี้ฉันรักเธอ คือเรื่องจริง