11 (ปีแสง)

 Jetset'er สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง 11 ปีแสง Jetset'er เจ็ตเซ็ตเตอร์

E | Am | ( x2 )

E บนท้องฟ้ามีดวงดาAmวนับล้านE จักรวาลแสนกว้างใหBmญ่ จะEมีไหมใครAmaj7สักคน.. ที่รู้G#mสึกเหมือนกันตอนนี้ | F#m B

E หากมีแรงแห่งควาAmมเหงา..E ดูดดึงเราเข้ามาใกBmล้ เหวี่ยEงให้หัวใจAmaj7ได้ผูกพันธ์.. กับG#mใครคนนั้C#m ชีวิตฉัF#mน.. ก็คBงไม่เหงาอีกต่อไป    | E Bm E

Amaj7อ.. ดาวบนฟ้Bา..ส่งความรักG#mข้ามเวลามาได้ไหC#mF#mม้.. ใครคนนั้Bน.. อยู่ห่างกันEmaj7สุดแสนBmไกล Eกี่ปีแสAmaj7ง.. ก็จะรBอ..ฉันจะรอG#mมอบความรักหมดหัวC#7ใจ..หากใครคนนั้F#mน.. ที่เกิดมาเพื่อฉัBน.. เค้ามีอยู่จริE

E | Am || E | B7 |

E หากมีแรงแห่งควาAmมเหงา..E ดูดดึงเราเข้ามาใกBmล้ เหวี่ยEงให้หัวใจAmaj7ได้ผูกพันธ์.. กับG#mใครคนนั้C#m ชีวิตฉัF#mน.. ก็คBงไม่เหงาอีกต่อไป    | E Bm E

Cmaj7 | Emaj7 || Cmaj7 | B |

Amaj7อ.. ดาวบนฟ้Bา..ส่งความรักG#mข้ามเวลามาได้ไหC#mF#mม้.. ใครคนนั้Bน.. อยู่ห่างกันEmaj7สุดแสนBmไกล Eกี่ปีแสAmaj7ง.. ก็จะรBอ..ฉันจะรอG#mมอบความรักหมดหัวC#7ใจ..หากใครคนนั้F#mน.. ที่เกิดมาเพื่อฉัBน.. เค้ามีอยู่จริE

C#7  หากใครคนนั้F#mน.. ที่เกิดมาเพื่อฉัBน.. เค้ามีอยู่จริง

E | Am |E | Am |E | Am |E | Am || Emaj7 |คอร์ดเพลง 11 ปีแสง Jetseter (เจ็ตเซ็ตเตอร์)

เนื้อเพลง 11 ปีแสง Jetseter เจ็ตเซ็ตเตอร์บนท้องฟ้ามีดวงดาวนับล้าน จักรวาลแสนกว้างใหญ่ จะมีไหมใครสักคน ที่รู้สึกเหมือนกันตอนนี้ หากมีแรงแห่งความเหงา ดูดดึงเราเข้ามาใกล้ เหวี่ยงให้หัวใจได้ผูกพันธ์ กับใครคนนั้น ชีวิตฉัน ก็คงไม่เหงาอีกต่อไป ขอ ดาวบนฟ้า ส่งความรักข้ามเวลามาได้ไหม แม้ ใครคนนั้น อยู่ห่างกันสุดแสนไกล กี่ปีแสง ก็จะรอ ฉันจะรอมอบความรักหมดหัวใจ หากใครคนนั้น ที่เกิดมาเพื่อฉัน เค้ามีอยู่จริง หากมีแรงแห่งความเหงา ดูดดึงเราเข้ามาใกล้ เหวี่ยงให้หัวใจได้ผูกพันธ์ กับใครคนนั้น ชีวิตฉัน ก็คงไม่เหงาอีกต่อไป ขอ ดาวบนฟ้า ส่งความรักข้ามเวลามาได้ไหม แม้ ใครคนนั้น อยู่ห่างกันสุดแสนไกล กี่ปีแสง ก็จะรอ ฉันจะรอมอบความรักหมดหัวใจ หากใครคนนั้น ที่เกิดมาเพื่อฉัน เค้ามีอยู่จริง หากใครคนนั้น ที่เกิดมาเพื่อฉัน เค้ามีอยู่จริง