คุณรู้ไหมครับ

 เบิร์ด ธงไชย เสก โลโซ Loso สตริง คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คุณรู้ไหมครับ เสก โลโซ, เบิร์ด ธงไชย
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมายเรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมายสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

A F#m | Bm E |
A F#m | Bm E |

 A  เพียงแค่จ้อF#mงตา..  Bm   ใจก็สั่นEไหว A  คำที่พูดF#mไป..   Bm  ใจบังคับEมา

อยC#mากให้คุณได้รู้F#mไว้..  ว่C#mาข้อความที่ส่F#mงไปกลั่นมาBmจากใจ..D  ฝากไปตามสายEลม

คุณAจะรู้บ้างไหC#mม.. คืนนี้Dผมนอนไม่หลัEคุณAจะรู้ไหมครัC#mบ.. หน้าคุDณลอยอยู่เต็มฟ้Eอยากให้คุF#mณโทรมาราตรีF#mM7สวัสดิ์พูดชัด ๆF#m สักคำว่ารัDก..แค่นี้Gคงไม่ลำบาBmกเกินไปE..ใช่ไหมคุณ

A F#m | Bm E |

 A  ดาวก็สวF#mยดี..  Bm   ลมก็พัดEเย็น A  หญ้าที่ไหวF#mเอน..  Bm   เป็นเช่นทุกEวัน

* | ** |

A F#m | Bm E |
A F#m | Bm E |
A F#m | Bm E |

* | ** |

A F#m | Bm E | ( Fade Out )คอร์ดเพลง คุณรู้ไหมครับ เสก โลโซ, เบิร์ด ธงไชย

เนื้อเพลง คุณรู้ไหมครับ SEK LOSO เสก โลโซ, เบิร์ด ธงไชย เพียงแค่จ้องตา ใจก็สั่นไหว คำที่พูดไป ใจบังคับมา อยากให้คุณได้รู้ไว้ ว่าข้อความที่ส่งไป กลั่นมาจากใจ ฝากไปตามสายลม คุณจะรู้บ้างไหม คืนนี้ผมนอนไม่หลับ คุณจะรู้ไหมครับ หน้าคุณลอยอยู่เต็มฟ้า อยากให้คุณโทรมาราตรีสวัสดิ์ พูดชัดๆสักคำว่ารัก แค่นี้คงไม่ลำบากเกินไป ใช่ไหมคุณ ดาวก็สวยดี ลมก็พัดเย็น หญ้าที่ไหวเอน เป็นเช่นทุกวัน