เธอไม่รัก

 เธอไม่รัก อานัส ต้นกล้าคนเพลง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เธอไม่รัก อานัส ต้นกล้าคนเพลง

C | Am | F | G |C | Am | F | G | G |

มีCความรักกับเขAmาสักครั้งทำไมFมันยากเย็นเหลือGเกินต้อCงปล่อย..ให้ฉันAmนั้นต้องเดิน..คนเดียFวโดดเดี่ยวเดียวดาG

เมื่อมีเธอCเข้ามา..อยู่เคียAmงข้างกายฉัFนคิดว่าคงจะดีGแล้วที่สุAmดความรักของฉันครั้งนี้Emต้องจบFลงด้วยความเศร้าใจ  G | G

เธอไม่รัCก..ฉันแล้AmเธอไปFมีใครที่เธอCต้องการเธอไม่เห็AmนถึงความสัมพัDmนธ์..ที่ให้กันG เมื่อครั้งที่รักกัน  C | G

คนที่เรารัCก เขาไม่รักเรAmแล้วเราจะไปFสนใจเขาทำไมGเก็บความรู้สึCก..ดี ๆ เอาไAmว้เก็บไว้ใช้DmกับเขGาดีกว่า  C | G

C | Am |F | C |Am | Em |F | G | G |

* | ** | *** |

นี่ความรักCของฉันครั้งนี้Am  ก็รู้ตัวดีF..ว่าไม่มีค่Gยิ่งคบกัAmน ยิ่งเสียดายเวลDmอยากจะบอกกับเธอว่Gาเราจบกันแค่นี้C

นี่ความรัAmกของฉันครั้งนี้Dmก็รู้ตัวดี.. G | G       ว่าไม่มีค่า      | C | G | C |