มุมมืด

แมว จิรศักดิ์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

D#m7 | D#m7 |Bmaj7 | D#m7 |

D#m7 | D#m7 |Bmaj7 | D#m7 |

เขD#m7าและเธออยู่ตรงนั้Bmaj7เขD#m7าและเธอในอ้อมแขBmaj7นกันและกันD#m7 ไม่มีที่เหลืBmaj7อ     ไม่ต้องกาBmaj7/A#ร...    คนG#m7 | C#อื่น

ฉัD#m7นทรุดลงที่ตรงนี้Bmaj7ฉัD#m7นที่มันไม่มีแม้Bmaj7ใครสักคนD#m7 ไม่มีความหมBmaj7าย     หัวใจBmaj7/A#..      สับสG#m7น  ทรมาC#

ที่ตรงนั้Bsus2น..มันมีแสง มันมีไA#mที่ตรงนั้G#m7นมันเป็นของคนรักกัF#ที่ตรงนั้Bsus2น..ไม่มืดมิด ไม่เงียบเหA#mงา ไม่เดียวดายไม่ต้องอG#m7ยู่เหมือนตายอย่างตรงนี้C#   เย้A#..

ปิD#mดฉาก เธอC#จากไปแล้Bทิ้งไว้เพียC#งแค่ความเจ็D#mบปวดที่C#ยังรวดร้าBวยังรุนแรงจุD#mดจบ มันC#ก็คือฉันB มันคือฉันC#ที่ยังบาD#mดเจ็บจมC#อยู่ในมุมBที่มืดมิด(ในใจเธอ)

D#m7 | D#m7 |

เขD#m7าและเธอจากไปแล้Bmaj7ฉัD#m7นยังอยู่..ตรงนี้Bmaj7เพียงเดียวดายD#m7 แสงไฟสลัBmaj7ว      หัวใจBmaj7/A#..       สลาG#m7ย  มืดเหลือเกิC#

* | ** |

C# | C# |C# | C# |

C# | C# |C# | C# |C# | C# |C# | C# |

* | ** | ** |

D#m7 | D#m7 |