มุมมืด

  แมว จิรศักดิ์   สตริง   อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มุมมืด แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

D#m7 | D#m7 |Bmaj7 | D#m7 |

D#m7 | D#m7 |Bmaj7 | D#m7 |

เขD#m7าและเธออยู่ตรงนั้Bmaj7เขD#m7าและเธอในอ้อมแขBmaj7นกันและกันD#m7 ไม่มีที่เหลืBmaj7อ     ไม่ต้องกาBmaj7/A#ร...    คนG#m7 | C#อื่น

ฉัD#m7นทรุดลงที่ตรงนี้Bmaj7ฉัD#m7นที่มันไม่มีแม้Bmaj7ใครสักคนD#m7 ไม่มีความหมBmaj7าย     หัวใจBmaj7/A#..      สับสG#m7น  ทรมาC#

ที่ตรงนั้Bsus2น..มันมีแสง มันมีไA#mที่ตรงนั้G#m7นมันเป็นของคนรักกัF#ที่ตรงนั้Bsus2น..ไม่มืดมิด ไม่เงียบเหA#mงา ไม่เดียวดายไม่ต้องอG#m7ยู่เหมือนตายอย่างตรงนี้C#   เย้A#..

ปิD#mดฉาก เธอC#จากไปแล้Bทิ้งไว้เพียC#งแค่ความเจ็D#mบปวดที่C#ยังรวดร้าBวยังรุนแรงจุD#mดจบ มันC#ก็คือฉันB มันคือฉันC#ที่ยังบาD#mดเจ็บจมC#อยู่ในมุมBที่มืดมิด(ในใจเธอ)

D#m7 | D#m7 |

เขD#m7าและเธอจากไปแล้Bmaj7ฉัD#m7นยังอยู่..ตรงนี้Bmaj7เพียงเดียวดายD#m7 แสงไฟสลัBmaj7ว      หัวใจBmaj7/A#..       สลาG#m7ย  มืดเหลือเกิC#

* | ** |

C# | C# |C# | C# |

C# | C# |C# | C# |C# | C# |C# | C# |

* | ** | ** |

D#m7 | D#m7 |คอร์ดเพลง มุมมืด แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่ม

เนื้อเพลง มุมมืด แมว จิรศักดิ์ ปานพุ่มเขาและเธออยู่ตรงนั้น เขาและเธอในอ้อมแขนกันและกัน ไม่มีที่เหลือ ไม่ต้องการ คนอื่น ฉันทรุดลงที่ตรงนี้ ฉันที่มันไม่มีแม้ใครสักคน ไม่มีความหมาย หัวใจ สับสน ทรมาน ที่ตรงนั้นมันมีแสง มันมีไฟ ที่ตรงนั้นมันเป็นของคนรักกัน ที่ตรงนั้นไม่มืดมิด ไม่เงียบเหงา ไม่เดียวดาย ไม่ต้องอยู่เหมือนตายอย่างตรงนี้ เย้ ปิดฉาก เธอจากไปแล้ว ทิ้งไว้เพียงแค่ความเจ็บปวดที่ยังรวดร้าวยังรุนแรง จุดจบ มันก็คือฉัน มันคือฉันที่ยังบาดเจ็บ จมอยู่ในมุมที่มืดมิดในใจเธอ เขาและเธอจากไปแล้ว ฉันยังอยู่ตรงนี้เพียงเดียวดาย แสงไฟสลัว หัวใจ สลาย มืดเหลือเกิน