รับ(แฟนเธอ)ไม่ได้

 เบิร์ด ธงไชย เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง รับแฟนเธอไม่ได้ เสก โลโซ, เบิร์ด ธงไชย
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมายเรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมายสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C | E7 |F G | C |
C | E7 |F G | C |

ไม่อยาCกจะทำอะไร เมื่อได้Fข่าวมาเรื่อDmงก็คือว่า..เธGอกับคนนั้นลือCกันทั้งซอย.. ว่าดูFดีกว่าฉันเขDmาว่าเข้ากัน.. กับเธGอมากกว่า

มันรับFไม่ได้เมื่อรู้อย่างนั้นเพราะฉันCเคยเป็นคนพิเศษไม่รัD7กแล้วจะเฉดหัวกันเลยได้อย่างไG | Gร โอ๊ย..

ฉันCคงต้องขาดใจ หากเธอE7จะเดินจากไปกับใครFคนนั้น..ที่ฉันไม่ชอCบขี้หน้าฉันCคงต้องขาดใจ ถ้าเห็E7นเธอเต็มสองตาตอFนที่เดินเข้ามาบอกฉัGน..ว่านั่นคือแฟนเธอ..

C |

คิดCไว้อยู่แล้ว กลิ่นไม่Fค่อยดีฉัDmนคงไม่มี มีGค่ามากพอเธอCพูดลับหลัง ฟังFแล้วใจมันท้อถ้าฉันDmไม่ดีพอ ก็น่าGจะพูดตรง

* | ** |

F | C |F | C |
A# | F |D# | G |

** | ** |คอร์ดเพลง รับแฟนเธอไม่ได้ SEK LOSO เสก โลโซ, เบิร์ด ธงไชย

เนื้อเพลง รับแฟนเธอไม่ได้ เสก โลโซ, เบิร์ด ธงไชย ไม่อยากจะทำอะไร เมื่อได้ข่าวมา เรื่องก็คือว่า เธอกับคนนั้น ลือกันทั้งซอย ว่าดูดีกว่าฉัน เขาว่าเข้ากัน กับเธอมากกว่า มันรับไม่ได้เมื่อรู้อย่างนั้น เพราะฉันเคยเป็นคนพิเศษ ไม่รักแล้วจะเฉดหัวกันเลยได้อย่างไร โอ๊ย ฉันคงต้องขาดใจ หากเธอจะเดินจากไป กับใครคนนั้น ที่ฉันไม่ชอบขี้หน้า ฉันคงต้องขาดใจ ถ้าเห็นเธอเต็มสองตา ตอนที่เดินเข้ามาบอกฉัน ว่านั่นคือแฟนเธอ คิดไว้อยู่แล้ว กลิ่นไม่ค่อยดี ฉันคงไม่มี มีค่ามากพอ เธอพูดลับหลัง ฟังแล้วใจมันท้อ ถ้าฉันไม่ดีพอ ก็น่าจะพูดตรง