ฐานะอะไรก็ได้

  ต๋อง Slow   Am Seatwo   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ฐานะอะไรก็ได้ ต๋อง Slow Feat แอมป์ Seatwo ซีทู
เนื้อร้อง/ทำนอง: ต๋อง Slowเรียบเรียง: นันทพงศ์ ทศพรโปรดิวเซอร์: Slow Records Team

E A | B Bm E |
A G#m Gm | F#m B |

แอบเห็E G#mน..        เธอต้องร้C#m Bm Eองไห้เธอต้องเสียAใจ.. เท่G#m Gmาไร..กับคำF#mที่ว่าเขารักBเธอ

แอบมE G#mอง..        อยู่ใกล้C#m Bm E ๆ เสมอวันที่เขาAกับเธอต้องทะG#mเลาะกัน GmเธอยัF#mงมีฉันคอยปลอบBใจ

อยู่ตรงนี้C#m.. ใกล้ ๆG#m เธอไม่เคAยทิ้งเธBอไปไหEก็จะทำC#m.. เท่าที่ฉัG#mนทำได้หยุดน้ำตาAที่ไหล อยากให้เธอยิ้มได้อีกครั้B

เป็นห่วงได้ไหEม ในฐานG#mะอะไรก็ได้C#mอาจไม่เป็Bmนดั่งคEน..รู้Aใจเป็นห่G#mวงได้ไหGmม  อยาF#mกจะอยู่ข้าง ๆBดูแลได้ไหEม ในฐานG#mะแค่คนห่วงใC#mอาจไม่เทีBmยบกับคEน..รู้Aใจ G#m Gmได้ไหF#mม  ฐานะBอะไรก็ยอม

E G#m | C#m Bm E |
A G#m Gm | F#m B |

* | ** |

A | C#m |F#m | B |

** | ** |

E A | F#m A G#m F#m | E |คอร์ดเพลง ฐานะอะไรก็ได้ ต๋อง Slow Feat แอมป์ Seatwo

เนื้อเพลง ฐานะอะไรก็ได้ ต๋อง วัฒนา SLOW สโลว์ Feat แอมป์ Am Seatwo วงซีทูแอบเห็น เธอต้องร้องไห้ เธอต้องเสียใจ เท่าไร กับคำที่ว่าเขารักเธอ แอบมอง อยู่ใกล้ๆเสมอ วันที่เขากับเธอต้องทะเลาะกัน เธอยังมีฉันคอยปลอบใจ อยู่ตรงนี้ ใกล้ๆเธอ ไม่เคยทิ้งเธอไปไหน ก็จะทำ เท่าที่ฉันทำได้ หยุดน้ำตาที่ไหล อยากให้เธอยิ้มได้อีกครั้ง เป็นห่วงได้ไหม ในฐานะอะไรก็ได้ อาจไม่เป็นดั่งคนรู้ใจ เป็นห่วงได้ไหม อยากจะอยู่ข้างๆดูแลได้ไหม ในฐานะแค่คนห่วงใย อาจไม่เทียบกับคนรู้ใจ ได้ไหม ฐานะอะไรก็ยอม