ฐานะอะไรก็ได้

ต๋อง Slow, Am Seatwo, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

ฐานะอะไรก็ได้ - ต๋อง Slow Feat แอมป์ Seatwo

E A | B Bm E |
A G#m Gm | F#m B |

แอบเห็E G#mน..        เธอต้องร้C#m Bm Eองไห้เธอต้องเสียAใจ.. เท่G#m Gmาไร..กับคำF#mที่ว่าเขารักBเธอ

แอบมE G#mอง..        อยู่ใกล้C#m Bm E ๆ เสมอวันที่เขาAกับเธอต้องทะG#mเลาะกัน GmเธอยัF#mงมีฉันคอยปลอบBใจ

อยู่ตรงนี้C#m.. ใกล้ ๆG#m เธอไม่เคAยทิ้งเธBอไปไหEก็จะทำC#m.. เท่าที่ฉัG#mนทำได้หยุดน้ำตาAที่ไหล อยากให้เธอยิ้มได้อีกครั้B

เป็นห่วงได้ไหEม ในฐานG#mะอะไรก็ได้C#mอาจไม่เป็Bmนดั่งคEน..รู้Aใจเป็นห่G#mวงได้ไหGmม  อยาF#mกจะอยู่ข้าง ๆBดูแลได้ไหEม ในฐานG#mะแค่คนห่วงใC#mอาจไม่เทีBmยบกับคEน..รู้Aใจ G#m Gmได้ไหF#mม  ฐานะBอะไรก็ยอม

E G#m | C#m Bm E |
A G#m Gm | F#m B |

* | ** |

A | C#m |F#m | B |

** | ** |

E A | F#m A G#m F#m | E |