แสงจันทร์

 มาลีฮวนน่า  เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แสงจันทร์ มาลีฮวนน่า

C | Am |Dm | G |
C | Em |D | G |
C F | C F |C G | G |

แสงจันทร์กระจ่าCง..ส่องนำทาEmงสัญจAmคิดถึงนางฟ้GาอรชCป่านนี้นางนอDmนหลับแล้วหรือEmยัง     แสงจันทร์นวลใหญ่C ข้ายังจอมจEmมอยู่ในภวังAmค์เรไรDเสียงไพรแว่วดัFยิ่งฟัGงยิ่งเหงาจับใจC คิดDm  Gถึง..

เดินทางกลางเถื่อCน กลางหมู่เดืEmอนและหมู่ดาAmแหงนมองฟ้Gา ดั่งมองหาเงCา..ของเยาวมาDmน อยู่ในสายEm ลมผู้ใดซ่อนเจ้Cา น้ำค้างเหน็บหนEmาวและขื่นขAmน้ำตาหยDด หยดทุกข์ระทGพร่างพรมอยู่ในสองตCา หวั่นไDm  Gหว..

C G | Am Em | F G |

เอาใจและร่าCง..ออกมาวาEmงเดิมพัAmเดินทางไกGล อยู่ใต้แสงจันCทร์คิดถึงทุกวัDmน คิดถึงทุกEm คืนคิดถึงคนรัCก ชุ่มชูใEmจให้ตื่นฟื้Amโอ้ฝัDนอยู่ทุกค่ำคืFในคืGนที่มีแสงจันCทร์..อ่อนหDm  Gวาน..

เอาความฝันใฝ่CสองเราไEmว้ที่ปลายฟ้Amเดินทางผ่าGนสายธารเวลCขอให้ศรัทธDmา อย่าลืมลางเEm ลือนรอแสงสว่าCง..อรุEmณรุ่งรางมาเยืAmอนฝากใจไว้DกับแสงดาวเดืGอนขอให้มาเยืGอนอยู่ในนิท(C)รา (หลับDm  Gฝัน)

C G | Am Em |F G | Am |

Am | D |Am | G |

* | ** |

C Dm | Em G | ( x2 ) | G |คอร์ดเพลง แสงจันทร์ มาลีฮวนน่า

เนื้อเพลง แสงจันทร์ มาลีฮวนน่าแสงจันทร์กระจ่างส่องนำทางสัญจร คิดถึงนางฟ้าอรชร ป่านนี้นางนอนหลับแล้วหรือยัง แสงจันทร์นวลใหญ่ ข้ายังจอมจมอยู่ในภวังค์ เรไรเสียงไพรแว่วดัง ยิ่งฟังยิ่งเหงาจับใจ คิดถึง เดินทางกลางเถื่อน กลางหมู่เดือนและหมู่ดาว แหงนมองฟ้า ดั่งมองหาเงา ของเยาวมาน อยู่ในสายลม ผู้ใดซ่อนเจ้า น้ำค้างเหน็บหนาวและขื่นขม น้ำตาหยด หยดทุกข์ระทม พร่างพรมอยู่ในสองตา หวั่นไหว เอาใจและร่างออกมาวางเดิมพัน เดินทางไกล อยู่ใต้แสงจันทร์ คิดถึงทุกวัน คิดถึงทุกคืน คิดถึงคนรัก ชุ่มชูใจให้ตื่นฟื้น โอ้ฝันอยู่ทุกค่ำคืน ในคืนที่มีแสงจันทร์อ่อนหวาน เอาความฝันใฝ่สองเราไว้ที่ปลายฟ้า เดินทางผ่านสายธารเวลา ขอให้ศรัทธา อย่าลืมลางเลือน รอแสงสว่างอรุณรุ่งรางมาเยือน ฝากใจไว้กับแสงดาวเดือน ขอให้มาเยือนอยู่ในนิทรา หลับฝัน