ใจหาย

 ต๋อง Slow  Am Seatwo  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ใจหาย ต๋อง Slow Feat แอมป์ Seatwo

G#m F# | Emaj7 |C#m F# | B F# |

 B เธอโร้มั่งหม้าย.. ว่าใคF#รคนหนึ่ง..  หวังเหวิG#mดคิดถึง คิดถึง..ทุกคืน ทุกวัE B ตั้งแต่เมื่อเธอ.. ร่ำลF#าไปไกล  กินก็G#mไม่ได้ นอนกะไม่หลับ สาวเหEอ..

 B ถ่อยคำหวาน ๆ .. ใบหน้F#าของเธอ  รอยยิ้G#mมน่ารัก น่ารัก ยังติดตาEฉัน B จมกับความหลัง  แค่ภาF#พเดิม ๆ  หวั่นใจG#mเหลือเกิน เมื่อเรานั้นต้องห่างF#กัน

ก็มันเหงG#mาพรือโฉ้แหม็ดใจแล้วโร้หม้D#mายยามเมื่อคิดC#mถึงเธอขึ้นมEา..ครั้งF#ใด

แลหวันโพล้เพBล้ กลัวเธอรวนเF#แอบมีใจG#mให้ใครคนใหEม่นั่งอยู่F#นอกชาBน..ที่ริมบันใดF#ที่เราเคยG#mนั่งอยู่ด้วยกัEนั่งเหิF#ดแลทาBง เฝ้าคอยแต่เธF#ใจมันคิดG#mถึงเธอทุกวัEตอใดF#อีหลBบ..กลับมาหาF#/A#กันใจมันหาEยแวบเลย เสียวไF#ป..(เหมดแล้(B)ว)

B F# | G#m E F# |B F#/A# | E F# |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง ใจหาย ต๋อง Slow Feat แอมป์ Seatwo

เนื้อเพลง ใจหาย ต๋อง วัฒนา SLOW สโลว์ Feat แอมป์ Am Seatwoเธอโร้มั่งหม้าย ว่าใครคนหนึ่ง หวังเหวิดคิดถึง คิดถึงทุกคืน ทุกวัน ตั้งแต่เมื่อเธอ ร่ำลาไปไกล กินก็ไม่ได้ นอนกะไม่หลับ สาวเหอ ถ่อยคำหวานๆใบหน้าของเธอ รอยยิ้มน่ารัก น่ารัก ยังติดตาฉัน จมกับความหลัง แค่ภาพเดิมๆหวั่นใจเหลือเกิน เมื่อเรานั้นต้องห่างกัน ก็มันเหงาพรือโฉ้แหม็ดใจแล้วโร้หม้าย ยามเมื่อคิดถึงเธอขึ้นมาครั้งใด แลหวันโพล้เพล้ กลัวเธอรวนเร แอบมีใจให้ใครคนใหม่ นั่งอยู่นอกชานที่ริมบันใด ที่เราเคยนั่งอยู่ด้วยกัน นั่งเหิดแลทาง เฝ้าคอยแต่เธอ ใจมันคิดถึงเธอทุกวัน ตอใดอีหลบกลับมาหากัน ใจมันหายแวบเลย เสียวไป(เหมดแล้ว)