แม่

พงษ์สิทธิ์ คำภีร์, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แม่ - พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

A E | F#m |A E | F#m E |

กี่วันคืAน..จะผ่านไป..  กี่ฤดูE..จะผ่านมา..แม่ก็ยัF#mง.. เฝ้าคอยลูกกลัEนับวันDเวลา เจ้าโตEแล้วไป..สร้าF#mงครอบครัวใหม่ไม่หันมEาสนใจแม่เลA

แม่ถนอAม..เลี้ยงลูกรัก..  รักเกิEน รักยิ่งสิ่งใดไม่ให้ใคF#mร.. ทำร้ายให้ลูกเจ็Eแม่ทำDงานหนัก ให้ลูกEสบาย  เมื่F#mอเจ้าโตใหญ่เป็นคนดีE มีค่าของสังคA

แม่ทั้Dงห่วงหวง คิดถึEงดวงใจลูกจ๋F#mา แวะเวียนหาแม่บ้างซิEแม่อยู่Dเหงา ๆ เดี่ยEวเดียวดายเฝ้าคอF#mยคิดหวังว่า.. ลูกจะกลับมEแต่ไม่มีDเลย หรือลืEมแม่แล้ว ลูกจ๋A

A E | D | F#m |A E | D | F#m |
A E | F#m |A E | F#m E |

** |

ถึงอย่างนี้A แม่ก็รัก   แม่จะรEอ รอ รอคงสักวัF#mน.. ลูกอาจจะคิดถึงแEม่แม่เฝ้าDมองดู อยู่ข้างEเสมอถ้ามีF#mเวลา กลับมาหาแม่สักทีE นะลูกจ๋A

E | F#m | E | A | ( Fade Out )