แม่

 พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ วัน เพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แม่ ปู พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

A E | F#m |A E | F#m E |

กี่วันคืAน..จะผ่านไป..  กี่ฤดูE..จะผ่านมา..แม่ก็ยัF#mง.. เฝ้าคอยลูกกลัEนับวันDเวลา เจ้าโตEแล้วไป..สร้าF#mงครอบครัวใหม่ไม่หันมEาสนใจแม่เลA

แม่ถนอAม..เลี้ยงลูกรัก..  รักเกิEน รักยิ่งสิ่งใดไม่ให้ใคF#mร.. ทำร้ายให้ลูกเจ็Eแม่ทำDงานหนัก ให้ลูกEสบาย  เมื่F#mอเจ้าโตใหญ่เป็นคนดีE มีค่าของสังคA

แม่ทั้Dงห่วงหวง คิดถึEงดวงใจลูกจ๋F#mา แวะเวียนหาแม่บ้างซิEแม่อยู่Dเหงา ๆ เดี่ยEวเดียวดายเฝ้าคอF#mยคิดหวังว่า.. ลูกจะกลับมEแต่ไม่มีDเลย หรือลืEมแม่แล้ว ลูกจ๋A

A E | D | F#m |A E | D | F#m |
A E | F#m |A E | F#m E |

** |

ถึงอย่างนี้A แม่ก็รัก   แม่จะรEอ รอ รอคงสักวัF#mน.. ลูกอาจจะคิดถึงแEม่แม่เฝ้าDมองดู อยู่ข้างEเสมอถ้ามีF#mเวลา กลับมาหาแม่สักทีE นะลูกจ๋A

E | F#m | E | A | ( Fade Out )คอร์ดเพลง แม่ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อเพลง แม่ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์กี่วันคืนจะผ่านไป กี่ฤดูจะผ่านมา แม่ก็ยัง เฝ้าคอยลูกกลับ นับวันเวลา เจ้าโตแล้วไปสร้างครอบครัวใหม่ ไม่หันมาสนใจแม่เลย แม่ถนอมเลี้ยงลูกรัก รักเกิน รักยิ่งสิ่งใด ไม่ให้ใคร ทำร้ายให้ลูกเจ็บ แม่ทำงานหนัก ให้ลูกสบาย เมื่อเจ้าโตใหญ่ เป็นคนดี มีค่าของสังคม แม่ทั้งห่วงหวง คิดถึงดวงใจ ลูกจ๋า แวะเวียนหาแม่บ้างซิ แม่อยู่เหงาๆเดี่ยวเดียวดาย เฝ้าคอยคิดหวังว่า ลูกจะกลับมา แต่ไม่มีเลย หรือลืมแม่แล้ว ลูกจ๋า ถึงอย่างนี้ แม่ก็รัก แม่จะรอ รอ รอ คงสักวัน ลูกอาจจะคิดถึงแม่ แม่เฝ้ามองดู อยู่ข้างเสมอ ถ้ามีเวลา กลับมาหาแม่สักที นะลูกจ๋า