เจ็บหัวใจ

 Loso  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เจ็บหัวใจ เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมายเรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมายสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F | Em |Dm | G |

  ได้โปรCด..อย่าทำEmอย่างนี้Am Gเลย F ทำเหมือนว่าเธอGไม่เคยมีใC F จำได้ไหมว่าGเราเคย..รักกัCนแค่ไหAm  แล้วใคDmร.. มาทำFให้เธอเปลี่ยนแปGลง

  เมื่อก่อCน..ไม่เคEmยจะเข้Am Gาใจ F เห็นคนร้องไห้G ก็ไปปลอบCเขา F โชคร้ายนั้นมGา  มันมCาถึงทีของเรAm  จะเอDmา..ยังไงFกับน้ำตาG

  หัวใจฉันFเจ็บ.. เหลืEmอเกิน F เมื่อเห็นเธอเดิน..กอCดเขา F ให้ยืนที่เก่า.. ที่ฉันEmยืน  สุดฝืFน อยากบอกให้ใครช่วGยที  (โอ้Gย... เจ็บหัวใจC)

F | Em |F | C |
F | Em |Dm F | G |

* | ** | ** |

 F G        เจ็บหัวใจC.. F G        เจ็บหัวใจC..คอร์ดเพลง เจ็บหัวใจ เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง เจ็บหัวใจ เสก โลโซ Sek Losoได้โปรดอย่าทำอย่างนี้เลย ทำเหมือนว่าเธอไม่เคยมีใจ จำได้ไหมว่าเราเคยรักกันแค่ไหน แล้วใคร มาทำให้เธอเปลี่ยนแปลง เมื่อก่อนไม่เคยจะเข้าใจ เห็นคนร้องไห้ ก็ไปปลอบเขา โชคร้ายนั้นมา มันมาถึงทีของเรา จะเอายังไงกับน้ำตา หัวใจฉันเจ็บ เหลือเกิน เมื่อเห็นเธอเดินกอดเขา ให้ยืนที่เก่า ที่ฉันยืน สุดฝืน อยากบอกให้ใครช่วยที โอ้ย เจ็บหัวใจ เจ็บหัวใจ เจ็บหัวใจ