แม่

 Loso  สตริง  คิดถึง  วันแม่
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง แม่ โลโซ Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมายสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

G | G |Cm | G |
G | G |Am D | G D |

ป่านนี้G.. จะเป็นอย่างGไรจากมาไกCmล..แสนGนานคิดถึงG  คิดถึงบ้าGจากมาตั้งAmนาน เมื่อไรDจะได้Gกลับ  D

แม่จ๋าG  แม่รู้บ้างไหGว่าดวงใCmจ.. ดวงนี้เป็นGห่วงจากลูกGน้อย.. ที่แม่ห่วGงหวงอยู่เมืองหลAmวง..ศิวิไลDซ์ ไกลบ้านGเรา.. G7

คิดถึงแม่Cขึ้นมDา น้ำตาBmมันก็ไหEmอยากกลับไปC..ซบลงDที่ตรงตักG G7แม่ในอ้อมกอCดรักจริDง..  ที่Bmเที่ยงแท้Emในอกแม่F สุขเกินDใคร

อีกไม่Gนาน.. ลูกจะกลับไปGหอบดวงCmใจ..เจ็บช้ำเกินGทนเก็บเรื่Gองราว.. วุ่นวายสับสGใจที่วกAmวน..ของคDนในเมืองGกรุง   D

G | G |Cm | G |
G | G |Am D | G G7 |

** |

อีกไม่Gนาน.. ลูกจะกลับไปGหอบดวงCmใจ..เจ็บช้ำเกินGทนเก็บเรื่Gองราว.. วุ่นวายสับสGกับบางคAmน ที่ใจDไม่แน่นGอนลืมเรื่องบาAmงคน  ไปซบลDงที่ตรงตักแGม่คอร์ดเพลง แม่ โลโซ Loso

เนื้อเพลง แม่ โลโซ Losoป่านนี้ จะเป็นอย่างไร จากมาไกลแสนนาน คิดถึง คิดถึงบ้าน จากมาตั้งนาน เมื่อไรจะได้กลับ แม่จ๋า แม่รู้บ้างไหม ว่าดวงใจ ดวงนี้เป็นห่วง จากลูกน้อย ที่แม่ห่วงหวง อยู่เมืองหลวงศิวิไลซ์ ไกลบ้านเรา คิดถึงแม่ขึ้นมา น้ำตามันก็ไหล อยากกลับไปซบลงที่ตรงตักแม่ ในอ้อมกอดรักจริง ที่เที่ยงแท้ ในอกแม่ สุขเกินใคร อีกไม่นาน ลูกจะกลับไป หอบดวงใจเจ็บช้ำเกินทน เก็บเรื่องราว วุ่นวายสับสน ใจที่วกวนของคนในเมืองกรุง อีกไม่นาน ลูกจะกลับไป หอบดวงใจเจ็บช้ำเกินทน เก็บเรื่องราว วุ่นวายสับสน กับบางคน ที่ใจไม่แน่นอน ลืมเรื่องบางคน ไปซบลงที่ตรงตักแม่