แม่

Loso, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แม่ - โลโซ Loso

G | G |Cm | G |
G | G |Am D | G D |

ป่านนี้G.. จะเป็นอย่างGไรจากมาไกCmล..แสนGนานคิดถึงG  คิดถึงบ้าGจากมาตั้งAmนาน เมื่อไรDจะได้Gกลับ  D

แม่จ๋าG  แม่รู้บ้างไหGว่าดวงใCmจ.. ดวงนี้เป็นGห่วงจากลูกGน้อย.. ที่แม่ห่วGงหวงอยู่เมืองหลAmวง..ศิวิไลDซ์ ไกลบ้านGเรา.. G7

คิดถึงแม่Cขึ้นมDา น้ำตาBmมันก็ไหEmอยากกลับไปC..ซบลงDที่ตรงตักG G7แม่ในอ้อมกอCดรักจริDง..  ที่Bmเที่ยงแท้Emในอกแม่F สุขเกินDใคร

อีกไม่Gนาน.. ลูกจะกลับไปGหอบดวงCmใจ..เจ็บช้ำเกินGทนเก็บเรื่Gองราว.. วุ่นวายสับสGใจที่วกAmวน..ของคDนในเมืองGกรุง   D

G | G |Cm | G |
G | G |Am D | G G7 |

** |

อีกไม่Gนาน.. ลูกจะกลับไปGหอบดวงCmใจ..เจ็บช้ำเกินGทนเก็บเรื่Gองราว.. วุ่นวายสับสGกับบางคAmน ที่ใจDไม่แน่นGอนลืมเรื่องบาAmงคน  ไปซบลDงที่ตรงตักแGม่แม่ - โลโซ Loso