เราและนาย

 Loso  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เราและนาย โลโซ Loso
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมายสังกัดค่าย: GMM GRAMMY

C | F |C | G |

 C วันคืนที่เนิ่นนาน ที่มีFเราสองคน  ดิ้นรFmนสู้ทน..เพื่อความฝัCน.. C มีคำสัญญา..ว่าเรFาไม่ทอดทิ้งกัน  แม้คืFmนและวัน..จะโหดร้าCย..

 E ไม่อาจทำให้ใจ.. ของเรAmานั้นเปลี่ยนผัน E สัญญาที่ให้กัน.. ไม่มีAmวันเปลี่ยนแปลง  เพื่อนจะมีF  จะมีเราGและนายเสมอ..G

จากวันนี้C.. จะมีเรGา เราและนาAmจดจำไว้.C. ตลอดไปG  ไม่ทิ้งAmกันหากมีเรCา จะมีนาGย.. ร่วมทาCงไม่มีEmไหวหวั่Amคือเพื่อFนกัน เพื่อนตาGยตลอดไปC

คือเพื่อFนกัน เพื่อนGตายตลอดไปA..

D | Am |D | Am |
A# | F |G# G | C |

* | ** | ** |

คือเพื่อFนกัน เพื่อนตาGยตลอดไCป..คอร์ดเพลง เราและนาย โลโซ Loso

เนื้อเพลง เราและนาย โลโซ Losoวันคืนที่เนิ่นนาน ที่มีเราสองคน ดิ้นรนสู้ทนเพื่อความฝัน มีคำสัญญาว่าเราไม่ทอดทิ้งกัน แม้คืนและวันจะโหดร้าย ไม่อาจทำให้ใจ ของเรานั้นเปลี่ยนผัน สัญญาที่ให้กัน ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เพื่อนจะมี จะมีเราและนายเสมอ จากวันนี้ จะมีเรา เราและนาย จดจำไว้ ตลอดไป ไม่ทิ้งกัน หากมีเรา จะมีนาย ร่วมทางไม่มีไหวหวั่น คือเพื่อนกัน เพื่อนตายตลอดไป คือเพื่อนกัน เพื่อนตายตลอดไป คือเพื่อนกัน เพื่อนตายตลอดไป