เราและนาย

Loso, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เราและนาย - โลโซ Loso

C | F |C | G |

 C วันคืนที่เนิ่นนาน ที่มีFเราสองคน  ดิ้นรFmนสู้ทน..เพื่อความฝัCน.. C มีคำสัญญา..ว่าเรFาไม่ทอดทิ้งกัน  แม้คืFmนและวัน..จะโหดร้าCย..

 E ไม่อาจทำให้ใจ.. ของเรAmานั้นเปลี่ยนผัน E สัญญาที่ให้กัน.. ไม่มีAmวันเปลี่ยนแปลง  เพื่อนจะมีF  จะมีเราGและนายเสมอ..G

จากวันนี้C.. จะมีเรGา เราและนาAmจดจำไว้.C. ตลอดไปG  ไม่ทิ้งAmกันหากมีเรCา จะมีนาGย.. ร่วมทาCงไม่มีEmไหวหวั่Amคือเพื่อFนกัน เพื่อนตาGยตลอดไปC

คือเพื่อFนกัน เพื่อนGตายตลอดไปA..

D | Am |D | Am |
A# | F |G# G | C |

* | ** | ** |

คือเพื่อFนกัน เพื่อนตาGยตลอดไCป..เราและนาย - โลโซ Loso