เสือร้องไห้

 Loso  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เสือร้องไห้ เสก โลโซ Sek Loso

Fm | A#m |Fm | A#m |

หาFmกไม่ได้พบ  คิดว่A#mาคงดีกว่าลมD#เจ้าพัดพา..เธอมาเจอG# Cฉัน..หาFmกไม่ได้เห็น  ไม่ได้A#mมองตากันควาD#มสัมพันธ์..คงไม่ถึงขั้นFmนี้

จะบอA#mกว่าฉันคิดไปเอง..ก็คFmงไม่ใช่หากบอA#mกวันนั้นไม่มีใจ เธอโกFmหกแต่สิ่A#mงที่ตอนนี้เธอทำ..ให้ใจD#ฉันเจ็บช้ำฟกน้ำตามันตกC#.. อยู่ข้างใน.D#.

ฉันคือเสืFmอที่ร้องไห้ เจ็บช้ำC#จนปางตายไม่รู้A#mเธอมีใคร มาแทนD#ที่กัน  CฉันคือเสืFmอที่ร้องไห้ ที่ร้าC#ยคือใจเธอชาตินี้A#mไม่ขอเจอ.. อย่างเธอCได้ไหม(ปล่อยฉันไป(Fm)แล้วกัน)

Fm | A#m |Fm | A#m |

จะเก็Fmบมันเอาไว้  ไว้ให้A#mใครคนอื่นไม่ทD#นกล้ำกลืน..เธออีกต่G# Cอไปเมื่Fmอไม่ได้รัก  กักขัA#mงไว้ทำไมปลดล็อD#กหัวใจ..ของเธอให้Fmที

* | ** |

Fm | Fm |
A#m | Fm |A#m | Fm |
C# | G# |A# | C | C |

** | ** |คอร์ดเพลง เสือร้องไห้ เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง เสือร้องไห้ เสก โลโซ Sek Losoหากไม่ได้พบ คิดว่าคงดีกว่า ลมเจ้าพัดพาเธอมาเจอฉัน หากไม่ได้เห็น ไม่ได้มองตากัน ความสัมพันธ์คงไม่ถึงขั้นนี้ จะบอกว่าฉันคิดไปเองก็คงไม่ใช่ หากบอกวันนั้นไม่มีใจ เธอโกหก แต่สิ่งที่ตอนนี้เธอทำให้ใจฉันเจ็บช้ำฟก น้ำตามันตก อยู่ข้างใน ฉันคือเสือที่ร้องไห้ เจ็บช้ำจนปางตาย ไม่รู้เธอมีใคร มาแทนที่กัน ฉันคือเสือที่ร้องไห้ ที่ร้ายคือใจเธอ ชาตินี้ไม่ขอเจอ อย่างเธอได้ไหม (ปล่อยฉันไปแล้วกัน) จะเก็บมันเอาไว้ ไว้ให้ใครคนอื่น ไม่ทนกล้ำกลืนเธออีกต่อไป เมื่อไม่ได้รัก กักขังไว้ทำไม ปลดล็อกหัวใจของเธอให้ที