จะรออยู่ตรงนี้

แน็ก ชาลี, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

จะรออยู่ตรงนี้ - แน็ก ชาลี Charlie

จะรออยู่ตรงนี้Bให้เธอกลับมF#จะเฝ้าคอยตามค้นหG#mา..ทุกวัน ทุกเวลEจุดจบต้องเป็นเช่นไรBแม้ฉันต้องเสียF#ใจ  ฉันก็Eยอม

B E | G#m F# |B E | G#m F# |

รู้Bใช่หรือเปล่Eา.. ว่G#mาฉันรักหมดใจF#บอBก ฉันก็บอกเธออEยู่ก็ไม่รู้G#mว่าเธอคิดอย่างไรF#

จากวันนั้Bนที่เราไกลห่Eางตั้G#mงแต่เธอทิ้งฉันไปF#ฉัBนก็ทำทุกอย่Eางเพื่อที่จะได้พG#mบกับเธF#ออีกสักครั้E

เธอจะรู้ไหF#ม และตอนนี้E เธออยู่ไF# | F#หน..

จะรออยู่ตรงนี้Bให้เธอกลับมF#จะเฝ้าคอยตามค้นหG#mาทุกวันทุกเวลEไม่ว่าเธออยู่ที่ใดB  ไกลสุดแสนF#ไกลแต่อย่างน้อยมันก็คุ้G#mถ้าวันนึงเราได้กลับมาEรัก E (รักกันอีกครั้ง)

B E | G#m F# |B E | G#m F# |
B E | G#m F# |B E | G#m F# |

หืEม.. เธอจะรู้ไหF#และตอนนี้E.. เธออยู่F# | F#ที่ใด..

* |

และหากคำอธิษฐานBของฉันเป็นจริงขึ้นF#มาจะรีบเดินเข้าไปหG#mา ซบเธอลงที่ตรงไหEล่ฉันมีเรื่องราวมากมาย..ที่อยากจะระบาF#ให้เธอนั้นได้รับรู้G#m..ว่าวันที่เราจากกันคราEวนั้น   E

แสนทรมB | F# | G#m | Eาน ...แสนทรมB | F# | G#m | E | F#าน ...

* | ** |

ฉันทรมาน..

B E | G#m F# | ( x2 ) | E |จะรออยู่ตรงนี้ - แน็ก ชาลี Charlie