เรื่องเล่าของฉัน

 แน็ก ชาลี สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เรื่องเล่าของฉัน แน็ก ชาลี Charlie
เนื้อร้อง/ทำนอง: แน็ก ชาลีเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Charlie

B | F# |G#m | E |

 B คงจะดีกว่านี้คงดีกว่F#า คงดี..  ถ้าฉันได้บอกให้G#mเธอได้เข้าใจ E ว่ารักเริ่มต้นจากสิ่งใด

 B คงจะดีกว่านี้คงดีกว่F#า ถ้าหาก..  ว่าฉันได้บอก G#m  ได้พูดออกไป E ว่ารักของฉันเป็นอย่างไร

อยาBกให้เธอรู้ อยากให้เธอเข้าใจEได้โปรBดช่วยฟังฉัน และอย่าเพิ่งจากไปไหE

 B ฉันรักเธอ.. F# รู้สึกอย่างไรกับคำ ๆ นี้G#m มันมีค่าพอ.. E ทำให้เธอหยุดฟังและรักฉันไหม B ฉันรักเธอ.. F# เธออาจจะมองว่าคำมันดูซ้ำ ๆG#m เลยไม่สนใจ E แต่ไม่เป็นไรวันนี้ฉันยังรัก(เธอ)

B | F# |G#m | E |

 B เธอคิดว่าดีกว่าไหมถ้าเราต่าF#งทำความเข้าใจ G#m ให้เรารู้..E ว่ารักสำคัญกว่าสิ่งไหน

 B คงจะดีกว่านี้ถ้าเราต่าF#งมองตา  และรู้คำตอบที่G#mใจเราต้องการ E และสิ่งที่ใจของเราต่างเก็บไว้

* | ** |

E | E |

 B ฉันลองหมดแล้Eวที่จะไม่พูดไป B ฉันลองหมดแล้Eวที่จะไม่พูดคำนั้น

 B ฉันทนเก็บไว้E เรื่องราวในใจทุก ๆ อย่าง B ฉันทนไม่ไหวE เลยพูดมาเป็นคำนี้

** |

 B คงจะดีกว่านี้คงดีกว่F#า คงดี..  ถ้าฉันได้บอกให้G#mเธอได้เข้าใจ E ว่ารักเริ่มต้นจากสิ่งใด

 B คงจะดีกว่านี้คงดีกว่F#า ถ้าหาก..  ว่าฉันได้บอก G#m  ได้พูดออกไป E ว่าทั้งหมดใจฉันรัก..เธBอ..คอร์ดเพลง เรื่องเล่าของฉัน แน็ก ชาลี Charlie

เนื้อเพลง เรื่องเล่าของฉัน แน็ก ชาลี Charlieคงจะดีกว่านี้คงดีกว่า คงดี ถ้าฉันได้บอกให้เธอได้เข้าใจ ว่ารักเริ่มต้นจากสิ่งใด คงจะดีกว่านี้คงดีกว่า ถ้าหาก ว่าฉันได้บอก ได้พูดออกไป ว่ารักของฉันเป็นอย่างไร อยากให้เธอรู้ อยากให้เธอเข้าใจ ได้โปรดช่วยฟังฉัน และอย่าเพิ่งจากไปไหน ฉันรักเธอ รู้สึกอย่างไรกับคำๆนี้ มันมีค่าพอ ทำให้เธอหยุดฟังและรักฉันไหม ฉันรักเธอ เธออาจจะมองว่าคำมันดูซ้ำๆเลยไม่สนใจ แต่ไม่เป็นไรวันนี้ฉันยังรัก(เธอ) เธอคิดว่าดีกว่าไหมถ้าเราต่างทำความเข้าใจ ให้เรารู้ ว่ารักสำคัญกว่าสิ่งไหน คงจะดีกว่านี้ถ้าเราต่างมองตา และรู้คำตอบที่ใจเราต้องการ และสิ่งที่ใจของเราต่างเก็บไว้ ฉันลองหมดแล้วที่จะไม่พูดไป ฉันลองหมดแล้วที่จะไม่พูดคำนั้น ฉันทนเก็บไว้ เรื่องราวในใจทุกๆอย่าง ฉันทนไม่ไหว เลยพูดมาเป็นคำนี้ คงจะดีกว่านี้คงดีกว่า คงดี ถ้าฉันได้บอกให้เธอได้เข้าใจ ว่ารักเริ่มต้นจากสิ่งใด คงจะดีกว่านี้คงดีกว่า ถ้าหาก ว่าฉันได้บอก ได้พูดออกไป ว่าทั้งหมดใจฉันรักเธอ