เรื่องเล่าของฉัน

แน็ก ชาลี, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เรื่องเล่าของฉัน - แน็ก ชาลี Charlie

B | F# |G#m | E |

 B คงจะดีกว่านี้คงดีกว่F#า คงดี..  ถ้าฉันได้บอกให้G#mเธอได้เข้าใจ E ว่ารักเริ่มต้นจากสิ่งใด

 B คงจะดีกว่านี้คงดีกว่F#า ถ้าหาก..  ว่าฉันได้บอก G#m  ได้พูดออกไป E ว่ารักของฉันเป็นอย่างไร

อยาBกให้เธอรู้ อยากให้เธอเข้าใจEได้โปรBดช่วยฟังฉัน และอย่าเพิ่งจากไปไหE

 B ฉันรักเธอ.. F# รู้สึกอย่างไรกับคำ ๆ นี้G#m มันมีค่าพอ.. E ทำให้เธอหยุดฟังและรักฉันไหม B ฉันรักเธอ.. F# เธออาจจะมองว่าคำมันดูซ้ำ ๆG#m เลยไม่สนใจ E แต่ไม่เป็นไรวันนี้ฉันยังรัก(เธอ)

B | F# |G#m | E |

 B เธอคิดว่าดีกว่าไหมถ้าเราต่าF#งทำความเข้าใจ G#m ให้เรารู้..E ว่ารักสำคัญกว่าสิ่งไหน

 B คงจะดีกว่านี้ถ้าเราต่าF#งมองตา  และรู้คำตอบที่G#mใจเราต้องการ E และสิ่งที่ใจของเราต่างเก็บไว้

* | ** |

E | E |

 B ฉันลองหมดแล้Eวที่จะไม่พูดไป B ฉันลองหมดแล้Eวที่จะไม่พูดคำนั้น

 B ฉันทนเก็บไว้E เรื่องราวในใจทุก ๆ อย่าง B ฉันทนไม่ไหวE เลยพูดมาเป็นคำนี้

** |

 B คงจะดีกว่านี้คงดีกว่F#า คงดี..  ถ้าฉันได้บอกให้G#mเธอได้เข้าใจ E ว่ารักเริ่มต้นจากสิ่งใด

 B คงจะดีกว่านี้คงดีกว่F#า ถ้าหาก..  ว่าฉันได้บอก G#m  ได้พูดออกไป E ว่าทั้งหมดใจฉันรัก..เธBอ..เรื่องเล่าของฉัน - แน็ก ชาลี Charlie