สคูบี้ดู

แน็ก ชาลี, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สคูบี้ดู - แน็ก ชาลี Charlie

F | C/E |C | Am |
F | C/E |C | Am |

ถ้าเธอFต้องการ..คนที่แสC/Eนดีฉันก็พร้Cอม..จะเป็นคนนั้นAmให้เธอถ้าเธอFต้องการ..คนที่รักC/Eเธอฉันก็จะรักFเธออยู่ตรงนี้ แม้ว่าจะนาAmนเท่าไร

แค่อยากจะขDmอ..ร้อFง..ขอให้เธอลองCมองมาทางนี้มองฉันคนนี้Gที่รออยู่Dmอ..ร้อFง..ขอให้เธอลองCหลับตาแล้วคิดถึงฉัGนสักที

ใจDmที่มีก็ให้Fเธอไปแล้วไม่ได้หCวัง ไม่ได้ขอว่าเธอGต้องคืนกลับมาที่ทำDmไป เพราะฉันรักFเธอขอแค่เธอลองCเปิดใจ..รับฉันGเข้าไป

 F ตกลงเธอรัก รักฉันหรือC/E | C | Amยัง.. F ตกลงเธอรัก รักฉันหรือC/E | C | Amยัง

สุดท้าFยถ้าเรา..ได้รักC/Eกันเธอคิดว่าเธFอจะรักฉันไปอีกนาCนเท่าไรแต่ฉัFนไม่ขอให้เธอสัญC/Eญาเพราะทุก ๆ ครั้Fงเธออยู่ข้างฉันมันก็สุขเกินCจะพูดไป

* | ** | ** |

F | C/E | C | Am | ( x2 )สคูบี้ดู - แน็ก ชาลี Charlie