สคูบี้ดู

 แน็ก ชาลี สตริง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สคูบี้ดู แน็ก ชาลี Charlie
เนื้อร้อง/ทำนอง: แน็ก ชาลี

F | C/E |C | Am |
F | C/E |C | Am |

ถ้าเธอFต้องการ..คนที่แสC/Eนดีฉันก็พร้Cอม..จะเป็นคนนั้นAmให้เธอถ้าเธอFต้องการ..คนที่รักC/Eเธอฉันก็จะรักFเธออยู่ตรงนี้ แม้ว่าจะนาAmนเท่าไร

แค่อยากจะขDmอ..ร้อFง..ขอให้เธอลองCมองมาทางนี้มองฉันคนนี้Gที่รออยู่Dmอ..ร้อFง..ขอให้เธอลองCหลับตาแล้วคิดถึงฉัGนสักที

ใจDmที่มีก็ให้Fเธอไปแล้วไม่ได้หCวัง ไม่ได้ขอว่าเธอGต้องคืนกลับมาที่ทำDmไป เพราะฉันรักFเธอขอแค่เธอลองCเปิดใจ..รับฉันGเข้าไป

 F ตกลงเธอรัก รักฉันหรือC/E | C | Amยัง.. F ตกลงเธอรัก รักฉันหรือC/E | C | Amยัง

สุดท้าFยถ้าเรา..ได้รักC/Eกันเธอคิดว่าเธFอจะรักฉันไปอีกนาCนเท่าไรแต่ฉัFนไม่ขอให้เธอสัญC/Eญาเพราะทุก ๆ ครั้Fงเธออยู่ข้างฉันมันก็สุขเกินCจะพูดไป

* | ** | ** |

F | C/E | C | Am | ( x2 )คอร์ดเพลง สคูบี้ดู แน็ก ชาลี Charlie

เนื้อเพลง สคูบี้ดู แน็ก ชาลี Charlieถ้าเธอต้องการคนที่แสนดี ฉันก็พร้อมจะเป็นคนนั้นให้เธอ ถ้าเธอต้องการคนที่รักเธอ ฉันก็จะรักเธออยู่ตรงนี้ แม้ว่าจะนานเท่าไร แค่อยากจะขอร้อง ขอให้เธอลองมองมาทางนี้ มองฉันคนนี้ที่รออยู่ ขอร้อง ขอให้เธอลองหลับตาแล้วคิดถึงฉันสักที ใจที่มีก็ให้เธอไป แล้วไม่ได้หวัง ไม่ได้ขอว่าเธอต้องคืนกลับมา ที่ทำไป เพราะฉันรักเธอ ขอแค่เธอลองเปิดใจรับฉันเข้าไป ตกลงเธอรัก รักฉันหรือยัง ตกลงเธอรัก รักฉันหรือยัง สุดท้ายถ้าเราได้รักกัน เธอคิดว่าเธอจะรักฉันไปอีกนานเท่าไร แต่ฉันไม่ขอให้เธอสัญญา เพราะทุกๆครั้งเธออยู่ข้างฉัน มันก็สุขเกินจะพูดไป ( x2 )