สุดใจ

 Loso สตริง คิดถึง อินเลิฟ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง สุดใจ เสก โลโซ Loso

Em | C |Bm | Em |

เพราะอยาEmกมาหา  มาCเพื่อจะถามไถ่ว่าเป็Bmนยังไง รู้สึกดีไหม บอEmกกันบ้างสิเธอเพราEmะว่าคิดถึง  มาพCบ มาคุย มายิ้มให้แล้Bmวจะไป เพื่อวันหลัง..จะมาEmใหม่

จึงมาCตามห้วงอารมณ์..ผสมAmกับความคิดถึงกันอย่Bmารำคาญกันเลยนะเธอจ๋B7

เพราะอยาEmกจะร้องคร่ำครวญCไห้ปานจะเหมือนว่าเจ็บปวBmดนักหนา รันทดนักหนาหัวใจEmแปดเปื้อนเลื่อนลอย

เพราะเศร้Emาใจนัก อ้างว้าCงชีวิตดั่งล่องลอยไม่มีBmใครคอย ไม่ให้ใจหงอยสงสาEmรตัวเองเสมอ

* |

ใช่รัEmกไหมรัก ใช่หลงไหมหลงซ่อนในDอารมณ์ในซอกหBmลืบในจิAmต ในฝัน อยากอยู่อย่างนั้นไม่แตEmะ ไม่ต้องสัมผัสเธอ

ขอเพียEmงเท่านี้ ให้คงอยู่อย่างนี้สิ่งดีDก็ล้นจนเกินBmสุขอารมAmณ์มันลึก..จะเก็บเธอไว้ ให้ลึB7ก.. สุดใจ

Em | C |Bm | Em |

* | ** |

Em |คอร์ดเพลง สุดใจ เสก โลโซ Loso

เนื้อเพลง สุดใจ เสก โลโซ Losoเพราะอยากมาหา มาเพื่อจะถามไถ่ ว่าเป็นยังไง รู้สึกดีไหม บอกกันบ้างสิเธอ เพราะว่าคิดถึง มาพบ มาคุย มายิ้มให้ แล้วจะไป เพื่อวันหลังจะมาใหม่ จึงมาตามห้วงอารมณ์ ผสมกับความคิดถึงกัน อย่ารำคาญกันเลยนะเธอจ๋า เพราะอยากจะร้อง คร่ำครวญไห้ปานจะเหมือนว่า เจ็บปวดนักหนา รันทดนักหนา หัวใจแปดเปื้อนเลื่อนลอย เพราะเศร้าใจนัก อ้างว้างชีวิตดั่งล่องลอย ไม่มีใครคอย ไม่ให้ใจหงอย สงสารตัวเองเสมอ ใช่รักไหมรัก ใช่หลงไหมหลง ซ่อนในอารมณ์ในซอกหลืบ ในจิต ในฝัน อยากอยู่อย่างนั้น ไม่แตะ ไม่ต้องสัมผัสเธอ ขอเพียงเท่านี้ ให้คงอยู่อย่างนี้ สิ่งดีก็ล้นจนเกินสุข อารมณ์มันลึก จะเก็บเธอไว้ ให้ลึก สุดใจ