ชอบของแปลก

 วงกางเกง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ชอบของแปลก วงกางเกง

Bm G | A Bm |G A |

   ผู้หญิงมีตั้งมากมาDย ไซร้ไม่ชอBm G  ดันไปชอบเธAอ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเธD   อ้อร้ออีตาAย  ใคร ๆ เขาก็รู้Bm   แล้วไซG F#mร้..          ไปชอบเธAออยู่ไBmด้

A |

   ผู้หญิงอ้อร้Dอ.. มีดีตรงไหนBmกัน G  จึงทำให้ฉัAนหลงไหลได้ถึงเพียงนี้D   ก็ผู้หญิงดี ๆA .. มีตั้งมากมาBm   ไซร้ไม่ชอGบ หรือว่าเรGmา..จะชอบของแปDลก.. A

เธอคงอ้อร้อGเก่ง   A   เธอคงตอแหลBmเก่ง   Aเธอคงแต่งตัวGเก่ง  จึงมัดAใจชายไว้ได้หลายคD F#เธอคงจะพูดGเก่ง   A   เธอคงรุกเร้าBmเก่งจึงทำG..ให้ชายหลายคAนต้องผิดหวังเพราะเธD

A |

   จนมาถึDง.. วันที่ฉันต้องอกBmหัก G  เพราะไปรัAกผู้หญิงอย่างเธD   ก็ผู้หญิงดี ๆA .. มีตั้งมากมาBm   ไซร้ไม่ชอGบ หรือว่าเรGmา..ต้องแปลกถึงชอD

 A#  ไม่นึกเลCย..ว่าเราจะเป็นพันนี้D A#  ไม่นึกเลCย..ว่าเราจะชอบของแปAลก

D A | Bm |G A | D |
G A | D A Bm A |G A | D | A |

* | ** |

จึงทำGให้ชายหลายคAน..ต้องผิดหวังเพราะเธDคอร์ดเพลง ชอบของแปลก วงกางเกง

เนื้อเพลง ชอบของแปลก วงกางเกงผู้หญิงมีตั้งมากมาย ไซร้ไม่ชอบ ดันไปชอบเธอ ทั้งๆที่รู้ว่าเธอ อ้อร้ออีตาย ใครๆเขาก็รู้ แล้วไซร้ ไปชอบเธออยู่ได้ ผู้หญิงอ้อร้อ มีดีตรงไหนกัน จึงทำให้ฉันหลงไหลได้ถึงเพียงนี้ ก็ผู้หญิงดีๆมีตั้งมากมาย ไซร้ไม่ชอบ หรือว่าเราจะชอบของแปลก เธอคงอ้อร้อเก่ง เธอคงตอแหลเก่ง เธอคงแต่งตัวเก่ง จึงมัดใจชายไว้ได้หลายคน เธอคงจะพูดเก่ง เธอคงรุกเร้าเก่ง จึงทำให้ชายหลายคนต้องผิดหวังเพราะเธอ จนมาถึง วันที่ฉันต้องอกหัก เพราะไปรักผู้หญิงอย่างเธอ ก็ผู้หญิงดีๆมีตั้งมากมาย ไซร้ไม่ชอบ หรือว่าเราต้องแปลกถึงชอบ ไม่นึกเลยว่าเราจะเป็นพันนี้ ไม่นึกเลยว่าเราจะชอบของแปลก จึงทำให้ชายหลายคนต้องผิดหวังเพราะเธอ