ชอบของแปลก

 ชอบของแปลก วงกางเกง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ชอบของแปลก - วงกางเกง

Bm G | A Bm |G A |

   ผู้หญิงมีตั้งมากมาDย ไซร้ไม่ชอBm G  ดันไปชอบเธAอ ทั้ง ๆ ที่รู้ว่าเธD   อ้อร้ออีตาAย  ใคร ๆ เขาก็รู้Bm   แล้วไซG F#mร้..          ไปชอบเธAออยู่ไBmด้

A |

   ผู้หญิงอ้อร้Dอ.. มีดีตรงไหนBmกัน G  จึงทำให้ฉัAนหลงไหลได้ถึงเพียงนี้D   ก็ผู้หญิงดี ๆA .. มีตั้งมากมาBm   ไซร้ไม่ชอGบ หรือว่าเรGmา..จะชอบของแปDลก.. A

เธอคงอ้อร้อGเก่ง   A   เธอคงตอแหลBmเก่ง   Aเธอคงแต่งตัวGเก่ง  จึงมัดAใจชายไว้ได้หลายคD F#เธอคงจะพูดGเก่ง   A   เธอคงรุกเร้าBmเก่งจึงทำG..ให้ชายหลายคAนต้องผิดหวังเพราะเธD

A |

   จนมาถึDง.. วันที่ฉันต้องอกBmหัก G  เพราะไปรัAกผู้หญิงอย่างเธD   ก็ผู้หญิงดี ๆA .. มีตั้งมากมาBm   ไซร้ไม่ชอGบ หรือว่าเรGmา..ต้องแปลกถึงชอD

 A#  ไม่นึกเลCย..ว่าเราจะเป็นพันนี้D A#  ไม่นึกเลCย..ว่าเราจะชอบของแปAลก

D A | Bm |G A | D |
G A | D A Bm A |G A | D | A |

* | ** |

จึงทำGให้ชายหลายคAน..ต้องผิดหวังเพราะเธD



ชอบของแปลก - วงกางเกง