หุ่นไล่กา

 บ่าววี  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง หุ่นไล่กา บ่าววี อาร์ สยาม
เนื้อร้อง/ทำนอง: จินนี่ ภูไทเรียบเรียง: เอริโอ้สังกัดค่าย: อาร์-สยาม

A# C | Am Dm |Gm C | F Fsus4 | C |

มีคนถาFมว่าหุ่นไล่กาทำไมจึงกางAmแขนโดนเสียบแขวGmนไว้กลางไร่นCา สู้แดดและฝFนลมท่าทีมัDmนคงทรมาน ออกอากาAmรที่สุดจะขื่นขมหน้าก้มGกางแขน คอตก เหมือนประชดใคC

เล่าว่ามัFนถูกคนรักกันจากลาไร่Amนาหมดแรงอ่อนล้Gmา ถูกสายลมพCา พัดมา พัดFไปหากว่างงาDmนจากการไล่กา ทุกเวลAmาก็คือทำใจสวมหมวGกซ่อนหน้าเอาไว้C อายควายมันFมอง

ที่หุ่นไล่กากางA#แขน ก็เพราะรอแฟนAmกลับมาวันเดือนผ่านไปทุกคGmรา ตรึงตรCายังอ้าแขFนรอไม่เคF7ยเอ่ยปากใดA# ๆ  สักคำก็ไม่ร้องขAmนับครั้งไก่ขันเฝ้าGmรอ  ชินCชาจนกาลืมFกลัว.. C

หุ่นไล่กFา มองดูทุกปี กี่ปีก็กางAmแขนอยากให้แฟGmนของมันคืนมCา คงใจหายFมัวอยากให้มัDmนได้รักเจือจุน อยากให้หุ่Amนไล่กาทุกตัววางแขนGไว้ข้างลำตัCว เงยหน้ายิ้มFได้

Dm Am | A# F |Gm C | F A |
Dm Am | A# F |Gm C | F |

อยากให้มัDmนได้รักเจือจุน อยากให้หุ่Amนไล่กาทุกตัววางแขนGไว้ข้างลำตัCว เงยหน้ายิ้มFได้

A# C | A Dm |A# C | F | F |คอร์ดเพลง หุ่นไล่กา บ่าววี อาร์ สยาม

เนื้อเพลง หุ่นไล่กา บ่าววี อาร์ สยามมีคนถามว่าหุ่นไล่กาทำไมจึงกางแขน โดนเสียบแขวนไว้กลางไร่นา สู้แดดและฝนลม ท่าทีมันคงทรมาน ออกอาการที่สุดจะขื่นขม หน้าก้มกางแขน คอตก เหมือนประชดใคร เล่าว่ามันถูกคนรักกันจากลาไร่นา หมดแรงอ่อนล้า ถูกสายลมพา พัดมา พัดไป หากว่างงานจากการไล่กา ทุกเวลาก็คือทำใจ สวมหมวกซ่อนหน้าเอาไว้ อายควายมันมอง ที่หุ่นไล่กากางแขน ก็เพราะรอแฟนกลับมา วันเดือนผ่านไปทุกครา ตรึงตรายังอ้าแขนรอ ไม่เคยเอ่ยปากใดๆสักคำก็ไม่ร้องขอ นับครั้งไก่ขันเฝ้ารอ ชินชาจนกาลืมกลัว หุ่นไล่กา มองดูทุกปี กี่ปีก็กางแขน อยากให้แฟนของมันคืนมา คงใจหายมัว อยากให้มันได้รักเจือจุน อยากให้หุ่นไล่กาทุกตัว วางแขนไว้ข้างลำตัว เงยหน้ายิ้มได้ อยากให้มันได้รักเจือจุน อยากให้หุ่นไล่กาทุกตัว วางแขนไว้ข้างลำตัว เงยหน้ายิ้มได้