ห่วงใย

เสก โลโซ, Loso, แนวเพลง:
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ห่วงใย - เสก โลโซ Loso

Cm | Fm |A# | D# Gsus4 G |

จะไม่ถาCmมว่าเหตุใด ทำไมFmต้องจากกันจะไม่ทวA#งความผูกพัน..ที่เD# Gsus4 Gคยมีจะไม่ยื่Cmอ ไม่ขัดขวาง เพราะฉัFmนเข้าใจดีว่าชีวิตA#คนย่อมมี..วันที่เปลี่ยนใGsus4 G

ฟ้าดินคงG#กำหนดมา..ให้เป็GmนเวลาของคนCmใหม่ Fm  เธอจึงไม่เหลือจิตใจ ให้กัGsus4 Gบฉัน

แต่อยากให้รู้Cmไว้อย่าง ว่ายัA#งเป็นห่วง Fm  ห่วงอยู่เสมอทุกลมหGsus4 Gายใจ   หากใครคนนั้Cmนดีจริง  ฉันA#ก็ดีใจ Fm  อยากให้เธอมีชีวิตสดGsus4ใส.. ยิ่งกว่Gาวันนี้Cm..

จะไม่ถาCmมเธอสักคำ.. ว่าเธอFmอยู่กลับใครไม่ให้เธA#อลำบากใจ.. ที่ต้D# Gsus4 Gองเอ๋ยอาจจะดูCmคนอย่างฉัน.. เป็นคFmนที่เมินเฉยแต่ในใจA#ไม่ใช่เลย  มันแสนห่Gsus4 Gวงใย

* | ** |

 Fm  ถ้าหากวันไหนเธอผิดหวัง G  เจ็บปวดอ้างว้าCmงเพียงใด G#  จงจำเอาไว้Fm..ว่าเธอยังGsus4 Gมีฉัน..

Cm | Fm |A# D# Gsus4 G |
Cm | Fm |A# | Gsus4 G |

** |

Cm |ห่วงใย - เสก โลโซ Loso