ห่วงใย

 เสก โลโซ  Loso
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ห่วงใย เสก โลโซ Loso
เนื้อร้อง: วรัชยา พรหมสถิตทำนอง: ธนา ลวสุต

Cm | Fm |A# | D# Gsus4 G |

จะไม่ถาCmมว่าเหตุใด ทำไมFmต้องจากกันจะไม่ทวA#งความผูกพัน..ที่เD# Gsus4 Gคยมีจะไม่ยื่Cmอ ไม่ขัดขวาง เพราะฉัFmนเข้าใจดีว่าชีวิตA#คนย่อมมี..วันที่เปลี่ยนใGsus4 G

ฟ้าดินคงG#กำหนดมา..ให้เป็GmนเวลาของคนCmใหม่ Fm  เธอจึงไม่เหลือจิตใจ ให้กัGsus4 Gบฉัน

แต่อยากให้รู้Cmไว้อย่าง ว่ายัA#งเป็นห่วง Fm  ห่วงอยู่เสมอทุกลมหGsus4 Gายใจ   หากใครคนนั้Cmนดีจริง  ฉันA#ก็ดีใจ Fm  อยากให้เธอมีชีวิตสดGsus4ใส.. ยิ่งกว่Gาวันนี้Cm..

จะไม่ถาCmมเธอสักคำ.. ว่าเธอFmอยู่กลับใครไม่ให้เธA#อลำบากใจ.. ที่ต้D# Gsus4 Gองเอ๋ยอาจจะดูCmคนอย่างฉัน.. เป็นคFmนที่เมินเฉยแต่ในใจA#ไม่ใช่เลย  มันแสนห่Gsus4 Gวงใย

* | ** |

 Fm  ถ้าหากวันไหนเธอผิดหวัง G  เจ็บปวดอ้างว้าCmงเพียงใด G#  จงจำเอาไว้Fm..ว่าเธอยังGsus4 Gมีฉัน..

Cm | Fm |A# D# Gsus4 G |
Cm | Fm |A# | Gsus4 G |

** |

Cm |คอร์ดเพลง ห่วงใย เสก โลโซ Loso

เนื้อเพลง ห่วงใย เสก โลโซ Losoจะไม่ถามว่าเหตุใด ทำไมต้องจากกัน จะไม่ทวงความผูกพันที่เคยมี จะไม่ยื่อ ไม่ขัดขวาง เพราะฉันเข้าใจดี ว่าชีวิตคนย่อมมีวันที่เปลี่ยนใจ ฟ้าดินคงกำหนดมาให้เป็นเวลาของคนใหม่ เธอจึงไม่เหลือจิตใจ ให้กับฉัน แต่อยากให้รู้ไว้อย่าง ว่ายังเป็นห่วง ห่วงอยู่เสมอทุกลมหายใจ หากใครคนนั้นดีจริง ฉันก็ดีใจ อยากให้เธอมีชีวิตสดใส ยิ่งกว่าวันนี้ จะไม่ถามเธอสักคำ ว่าเธออยู่กลับใคร ไม่ให้เธอลำบากใจ ที่ต้องเอ๋ย อาจจะดูคนอย่างฉัน เป็นคนที่เมินเฉย แต่ในใจไม่ใช่เลย มันแสนห่วงใย ถ้าหากวันไหนเธอผิดหวัง เจ็บปวดอ้างว้างเพียงใด จงจำเอาไว้ว่าเธอยังมีฉัน