เจ้าชู้รู้ทัน

 เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น  Am Seatwo  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เจ้าชู้รู้ทัน Am Seatwo feat. เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น
เนื้อร้อง/ทำนอง: เจ จิรศักดิ์ สาคะรินทร์เรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิท

ฉัG#mนไม่ได้เจ้าชู้อย่างที่เธอเห็นD#ในตอนนั้นน่ะแค่G#mคนเคยรู้จัก โอ้โถ่ ที่รัD#ก ก็ทักทายเชื่G#mอใจฉันสักนิด ก็ไม่เคยคิดD#จะนอกใจเธอรู้ไหEม.. โอ้ที่รัF#ก...

G#m | G#m |G#m | G#m |

G#m | G#m |E | F# |
G#m | G#m |E | F# | G#m |

เขG#mาว่าแมวไม่อยู่ ใคร ๆ ก็รู้D#mหนูร่าเริงอยากจะชวEนเพื่อนไปเพลินเพลินเดินกินสังสรรF#ค์ ไปเถิดเพื่อนไป

เดิG#mนเข้าในผับมี แต่สาว ๆD#m อุ๊ย! มันชื่นใจเปิดเหล้Eา ชนแก้วกันไวขอโสดได้ไหF#มในคืนนี้..    D#

มีสาวสวEยน่ารัF#เดินเข้าไปทัD#mก เพราะเธอดูเซ็G#mกซี่แฟนปล่อEยแล้วไงคืนนี้F# เห็นทีต้องโยกBกันเธEอส่ายเอF#ว วาดลวดลาD#mย โดนใจฉัG#mฉันขEอสักทีได้ไหมกับเธอนั้F#

แต่ว่าความฝันกับพังทลาEย ใจหาF#เพื่อนมD#mาสะกิดหลังเฮ้ย!นั้นแฟนนาG#mยใช่ไหF#ม..ที่ยืนEอยู่ตรงนั้นก็บอกว่าแมEวไม่อยู่F#  หรือหD#mนูรู้ไม่ทัG#mฟังก่อEนได้ไหมที่รัก โปรดฟังฉัF# | D#น..(อย่าต่อว่ากันโปรดฟังฉัG#mนก่อน)

อย่าคิG#mดว่าฉันไม่อยู่ ไอ้คนเจ้าชู้D#m ฉันรู้ทันน่ะสันดาEนเธอนั้น ฉันรู้ทัF#น ฉันรู้ดีทั้งกอG#mด ทั้งลูบ ทั้งคลำยังโกหกกัD#mน ทำเป็นพูดดีคนอย่างเธEอ..มันก็แถได้ทุกF# | D#ที..โอ้คนดีโปรดฟังฉัG#mนก่อน

G#m | G#m |E | F# |
G#m | G#m |E | F# |G#m | D# |

* | ** | *** |

* | ** | ** |

ฉัG#mนไม่ได้เจ้าชู้อย่างที่เธอเห็นD#ในตอนนั้นน่ะแค่G#mคนเคยรู้จัก โอ้โถ่ ที่รัD#ก ก็ทักทาย..   G#mคอร์ดเพลง เจ้าชู้รู้ทัน Am Seatwo feat. เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น

เนื้อเพลง เจ้าชู้รู้ทัน Am Seatwo feat. เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่นฉันไม่ได้เจ้าชู้อย่างที่เธอเห็นในตอนนั้นน่ะ แค่คนเคยรู้จัก โอ้โถ่ ที่รัก ก็ทักทาย เชื่อใจฉันสักนิด ก็ไม่เคยคิดจะนอกใจ เธอรู้ไหม โอ้ที่รัก เขาว่าแมวไม่อยู่ ใครๆก็รู้หนูร่าเริง อยากจะชวนเพื่อนไปเพลินเพลิน เดินกินสังสรรค์ ไปเถิดเพื่อนไป เดินเข้าในผับมี แต่สาวๆอุ๊ย! มันชื่นใจ เปิดเหล้า ชนแก้วกันไว ขอโสดได้ไหมในคืนนี้ มีสาวสวยน่ารัก เดินเข้าไปทัก เพราะเธอดูเซ็กซี่ แฟนปล่อยแล้วไงคืนนี้ เห็นทีต้องโยกกัน เธอส่ายเอว วาดลวดลาย โดนใจฉัน ฉันขอสักทีได้ไหมกับเธอนั้น แต่ว่าความฝันกับพังทลาย ใจหาย เพื่อนมาสะกิดหลัง เฮ้ย!นั้นแฟนนายใช่ไหมที่ยืนอยู่ตรงนั้น ก็บอกว่าแมวไม่อยู่ หรือหนูรู้ไม่ทัน ฟังก่อนได้ไหมที่รัก โปรดฟังฉัน (อย่าต่อว่ากันโปรดฟังฉันก่อน) อย่าคิดว่าฉันไม่อยู่ ไอ้คนเจ้าชู้ ฉันรู้ทันน่ะ สันดานเธอนั้น ฉันรู้ทัน ฉันรู้ดี ทั้งกอด ทั้งลูบ ทั้งคลำ ยังโกหกกัน ทำเป็นพูดดี คนอย่างเธอมันก็แถได้ทุกที โอ้คนดีโปรดฟังฉันก่อน ฉันไม่ได้เจ้าชู้อย่างที่เธอเห็นในตอนนั้นน่ะ แค่คนเคยรู้จัก โอ้โถ่ ที่รัก ก็ทักทาย