เจ็บพอแล้ว (เลิกคิดได้แล้วว่าเขารัก)

เจ็บพอแล้ว, Am Seatwo, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เจ็บพอแล้ว (เลิกคิดได้แล้วว่าเขารัก) Am Seatwo (แอมป์ ซีทู)

C | Em |F | G |

ทำใจอยู่แล้Cว.. ที่เห็นEmเธอมีความสุAmที่ได้เห็GนเขาเดินจับมืFอ เคียงข้างเธEmจะให้ฉัDmนทำใจอย่างไรG

จากคนCรัก.. ที่ฉัEmนมอบใจให้วันAmนั้นสิ่งที่ฉัGนเฝ้ารอด้วยควาFมฝัน..  Emจะได้อDmยู่เคียงข้างกัG

จากวัAmนนั้น ที่เธอEmบอก..ว่าฉัFนไม่ใช่คนที่เธอCฝันและวัAmนนี้ รักของเรEmาต้องจบ จFบกันเพียงเท่าG | Gนี้..

เจ็บพอแล้Cว เลิกคิดได้แล้Gวว่าเขารัAmเขGาทิ้งเราไปแล้Fว จะเลิกร้องไห้Emได้หรือยัDmเหนื่Gอยพอแล้Cว เลิกคิดได้แล้Gวว่าเขาจะจริงAmจังเจ็Gบมาตั้งกี่ครั้Fง  ร้องไห้มาตั้งกี่หG(เจ็บพอรึยัง)

C G |

C Em | Am G |F Em | Dm G |
C Em | Am G |F | G |

* | ** | ** |

 C  เจ็บมาตั้งกี่ครั้Fง  ร้องไห้มาตั้งกี่หG   เจ็บพอรึยัCง?เจ็บพอแล้ว (เลิกคิดได้แล้วว่าเขารัก) Am Seatwo (แอมป์ ซีทู)