เจ็บพอแล้ว (เลิกคิดได้แล้วว่าเขารัก)

 Am Seatwo  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เจ็บพอแล้ว (เลิกคิดได้แล้วว่าเขารัก) Am Seatwo (แอมป์ ซีทู)
ดนตรี: พ๊อก บิ๊กอายส์

C | Em |F | G |

ทำใจอยู่แล้Cว.. ที่เห็นEmเธอมีความสุAmที่ได้เห็GนเขาเดินจับมืFอ เคียงข้างเธEmจะให้ฉัDmนทำใจอย่างไรG

จากคนCรัก.. ที่ฉัEmนมอบใจให้วันAmนั้นสิ่งที่ฉัGนเฝ้ารอด้วยควาFมฝัน..  Emจะได้อDmยู่เคียงข้างกัG

จากวัAmนนั้น ที่เธอEmบอก..ว่าฉัFนไม่ใช่คนที่เธอCฝันและวัAmนนี้ รักของเรEmาต้องจบ จFบกันเพียงเท่าG | Gนี้..

เจ็บพอแล้Cว เลิกคิดได้แล้Gวว่าเขารัAmเขGาทิ้งเราไปแล้Fว จะเลิกร้องไห้Emได้หรือยัDmเหนื่Gอยพอแล้Cว เลิกคิดได้แล้Gวว่าเขาจะจริงAmจังเจ็Gบมาตั้งกี่ครั้Fง  ร้องไห้มาตั้งกี่หG(เจ็บพอรึยัง)

C G |

C Em | Am G |F Em | Dm G |
C Em | Am G |F | G |

* | ** | ** |

 C  เจ็บมาตั้งกี่ครั้Fง  ร้องไห้มาตั้งกี่หG   เจ็บพอรึยัCง?คอร์ดเพลง เจ็บพอแล้ว (เลิกคิดได้แล้วว่าเขารัก) Am Seatwo (แอมป์ ซีทู)

เนื้อเพลง เจ็บพอแล้ว (เลิกคิดได้แล้วว่าเขารัก) Am Seatwo แอมป์ ซีทูทำใจอยู่แล้ว ที่เห็นเธอมีความสุข ที่ได้เห็นเขาเดินจับมือ เคียงข้างเธอ จะให้ฉันทำใจอย่างไร จากคนรัก ที่ฉันมอบใจให้วันนั้น สิ่งที่ฉันเฝ้ารอด้วยความฝัน จะได้อยู่เคียงข้างกัน จากวันนั้น ที่เธอบอก ว่าฉันไม่ใช่คนที่เธอฝัน และวันนี้ รักของเราต้องจบ จบกันเพียงเท่านี้ เจ็บพอแล้ว เลิกคิดได้แล้วว่าเขารัก เขาทิ้งเราไปแล้ว จะเลิกร้องไห้ได้หรือยัง เหนื่อยพอแล้ว เลิกคิดได้แล้วว่าเขาจะจริงจัง เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง ร้องไห้มาตั้งกี่หน (เจ็บพอรึยัง) เจ็บมาตั้งกี่ครั้ง ร้องไห้มาตั้งกี่หน เจ็บพอรึยัง?