ไม่พูดมากเจ็บคอ

 Am Seatwo  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ไม่พูดมากเจ็บคอ Am Seatwo (แอมป์ ซีทู)
เนื้อร้อง/ทำนอง: Peet Model​, โยธิน​ สะแบงบินเรียบเรียง: ผไท ทองลิ้ม

D C#m | Bm E |
D | C#m |Bm E | A E |

เธAอเบื่อไหC#mมกับคนอย่างฉัF#mเบื่อไหEมที่ฟังคำเดิDมทุกวันที่บอC#mกว่ารักกัน คิดBmถึงกันอย่างโน้นอย่างนี้E

เธAอเบื่อไหC#mมกับคำพูดจF#mที่ในบางครั้Eงไม่ค่อยจะดีDต้องทะเลาะกันC#mทุกที  ทำBmให้มีน้ำตE

 F#m  จนบางครั้งก็กลัวนะ กลัวว่าเธC#mอจะเบื่อฉันกลัวว่าเธBmอไม่คิดถึงกันกลัวเธอไม่รักEฉันอย่างเคย

ไม่รู้จะพูดอะไรDให้เธอซึ้งใจมากไC#mปก็กลัวเจ็บคอCmอมีเธอBmข้างกายก็พอ  อยู่เป็นคAนของหัวใจและฉันDจะทำทุกหนทางให้เธอและฉัC#mนไม่แยกกันF#mไปจะอยู่กับเธBmอตราบจนวันตายให้ร่างกาDยผุพังลงไปE  ให้รักมันยืนAยาว

G | A |G | E |
D | C#m Cm |Bm E | A |

* ** ** |

F# |

แค่มีBmเธอก็พอ  เท่านี้D..ก็ดีEต่อใจA..คอร์ดเพลง ไม่พูดมากเจ็บคอ Am Seatwo (แอมป์ ซีทู)

เนื้อเพลง ไม่พูดมากเจ็บคอ Am Seatwo แอมป์ ซีทูเธอเบื่อไหมกับคนอย่างฉัน เบื่อไหมที่ฟังคำเดิมทุกวัน ที่บอกว่ารักกัน คิดถึงกันอย่างโน้นอย่างนี้ เธอเบื่อไหมกับคำพูดจา ที่ในบางครั้งไม่ค่อยจะดี ต้องทะเลาะกันทุกที ทำให้มีน้ำตา จนบางครั้งก็กลัวนะ กลัวว่าเธอจะเบื่อฉัน กลัวว่าเธอไม่คิดถึงกัน กลัวเธอไม่รักฉันอย่างเคย ไม่รู้จะพูดอะไรให้เธอซึ้งใจ มากไปก็กลัวเจ็บคอ ขอมีเธอข้างกายก็พอ อยู่เป็นคนของหัวใจ และฉันจะทำทุกหนทาง ให้เธอและฉันไม่แยกกันไป จะอยู่กับเธอตราบจนวันตาย ให้ร่างกายผุพังลงไป ให้รักมันยืนยาว แค่มีเธอก็พอ เท่านี้ก็ดีต่อใจ