เอาใจไม่เป็น

 เสก โลโซ Loso สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เอาใจไม่เป็น เสก โลโซ Sek Loso
เนื้อร้อง: ทำนอง/เรียบเรียง: เสกสรรค์ ศุขพิมายดนตรี/โปรดิวเซอร์: เสกสรรค์ ศุขพิมาย

A | D |A | D |

ฉัAน.. ไม่รู้Dควรทำเช่นไรเมื่อเธAอ.. บอกฉันDมีทางเดินใหม่เราเอาEใจไม่เป็น ก็มีDเท่าที่เห็น เธอไม่พอใจ

A | D |A | D |

เรAา.. ไอ้เรDามัน ร็อก แอนด์ โรลใส่ยีนAส์  รองเท้าDผ้าใบโลโซเราเอาEใจไม่เป็น ก็มีDเท่าที่เห็น เธอไม่พอใA | Aจ..

ฉัAน.. มันคนDไม่เอาอ่าวเธAอ.. ไม่ชอบDเสื้อยืดตัวเก่าก็เลEยรับไม่ไหวคงดิDบและเถื่อนเกินไปEสำหรับเธอ

A | D |A | D |
C#m | F#m |C#m | F#m |
F | Am |G | E |

* |

A | D |

เขAา.. คงดีDกว่าเราเยอะอยู่ปวดร้าAว.. เท่าไรDต้องเอาให้อยู่ดันเอาEใจไม่เป็น น้ำตาต้Dองกระเซ็นเมื่อเธอจะไA | Aป..

ฉัAน.. มันคนDไม่เอาอ่าวเธAอ.. ไม่ชอบDเสื้อยืดตัวเก่าก็เลEยรับไม่ไหวคงดิDบและเถื่อนเกินไปEสำหรับเธA | Eอ..

ฉัAน.. มันคนDไม่เอาอ่าวเธAอ.. ไม่ชอบDเสื้อยืดตัวเก่าก็เลEยรับไม่ไหวคงดิDบและเถื่อนเกินไปEสำหรับเธAอ..คอร์ดเพลง เอาใจไม่เป็น เสก โลโซ Sek Loso

เนื้อเพลง เอาใจไม่เป็น เสก โลโซ Sek Losoฉัน ไม่รู้ควรทำเช่นไร เมื่อเธอ บอกฉันมีทางเดินใหม่ เราเอาใจไม่เป็น ก็มีเท่าที่เห็น เธอไม่พอใจ เรา ไอ้เรามัน ร็อก แอนด์ โรล ใส่ยีนส์ รองเท้าผ้าใบโลโซ เราเอาใจไม่เป็น ก็มีเท่าที่เห็น เธอไม่พอใจ ฉัน มันคนไม่เอาอ่าว เธอ ไม่ชอบเสื้อยืดตัวเก่า ก็เลยรับไม่ไหว คงดิบและเถื่อนเกินไปสำหรับเธอ เขา คงดีกว่าเราเยอะอยู่ ปวดร้าว เท่าไรต้องเอาให้อยู่ ดันเอาใจไม่เป็น น้ำตาต้องกระเซ็น เมื่อเธอจะไป ฉัน มันคนไม่เอาอ่าว เธอ ไม่ชอบเสื้อยืดตัวเก่า ก็เลยรับไม่ไหว คงดิบและเถื่อนเกินไปสำหรับเธอ ฉัน มันคนไม่เอาอ่าว เธอ ไม่ชอบเสื้อยืดตัวเก่า ก็เลยรับไม่ไหว คงดิบและเถื่อนเกินไปสำหรับเธอ