รักตัวเอง

  Am Seatwo   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง รักตัวเอง Am Seatwo (แอมป์ ซีทู)
เนื้อร้อง/ทำนอง: เต้ อานนท์เรียบเรียง: ปิยะวัฒน์ หมื่นสนิทติดต่องานแสดง: 0867637111, 0862910744

E | B/D# |A | B |

 E  มันไม่มีอะไรที่มันแน่นอBนสักอย่าง C#m  ทุก ๆ อย่างคือการเคลิ่อนไหA   ใจคBนก็เหมือนกัน

 E  รู้ว่าเธอคงเสียB/D#ใจ..กับสิ่งทีเธอต้องเจอAอยู่   อยากให้รู้B..ว่าเธอยังคงไม่C#m Bตาย..

ไม่ต้องฟูมฟาAย.. ให้มันได้G#mอะไรขึ้นมาเก็บน้ำตF#mาของเธอเอาไว้B เดี๋ยวใครว่าอ่อนEแอไม่เป็นไรA ไม่เป็นไร  ให้เวลG#mานั้นเป็นคำตอC#mแค่ขาดเขDาซักคน..ทีไม่รักกัน อยากให้Bเธอรู้..  B

รักตัวเองเอาไAว้  รักตัวเองให้มาก ๆ G#mมีพบก็ต้องมีจาF#mก แม้ว่าอะไร ๆB ไม่ได้ดั่งใจEหวังยิ้มให้กับวันทีเลวAร้ายชีวิตเธอมีค่า แม้เขG#mาจะมองผ่าC#mฉันแค่ต้องกาDรให้เธอ ได้รู้ ได้เข้าใจBอยากให้เธอรักตัวเอง..

A | G#m |F#m B | E |
A | G#m C#m |D | B |

* | ** | ** |

E | B/D# |A | B |คอร์ดเพลง รักตัวเอง Am Seatwo (แอมป์ ซีทู)

เนื้อเพลง รักตัวเอง Am Seatwo แอมป์ วงซีทูมันไม่มีอะไรที่มันแน่นอนสักอย่าง ทุกๆอย่างคือการเคลิ่อนไหว ใจคนก็เหมือนกัน รู้ว่าเธอคงเสียใจกับสิ่งทีเธอต้องเจออยู่ อยากให้รู้ว่าเธอยังคงไม่ตาย ไม่ต้องฟูมฟาย ให้มันได้อะไรขึ้นมา เก็บน้ำตาของเธอเอาไว้ เดี๋ยวใครว่าอ่อนแอ ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ให้เวลานั้นเป็นคำตอบ แค่ขาดเขาซักคนทีไม่รักกัน อยากให้เธอรู้ รักตัวเองเอาไว้ รักตัวเองให้มากๆมีพบก็ต้องมีจาก แม้ว่าอะไรๆไม่ได้ดั่งใจหวัง ยิ้มให้กับวันทีเลวร้าย ชีวิตเธอมีค่า แม้เขาจะมองผ่าน ฉันแค่ต้องการให้เธอ ได้รู้ ได้เข้าใจ อยากให้เธอรักตัวเอง