เวลาคือ(คำตอบ)

 Am Seatwo  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เวลาคือคำตอบ Am Seatwo (แอมป์ ซีทู)
เนื้อร้อง/ทำนอง: ปิ๊ก ขจรจารุกุลเรียบเรียง: Steve Thaiสังกัดค่าย: COLOR ROOMติดต่องานแสดง: 0892902833

E | B |C#m | A |

 E  อยากจะถาBมให้มันแน่ใจก่อC#m   ก่อนที่เราสอAงจะเดินไปไกลมากกว่านี้ E  วันและคืBน เวลาทุกนาทีC#m   นับตั้งแต่นี้Aคือเราทั้งสองคน

 E  อย่าเอ่ยคำสัญญBา  ไม่ต้องมีวจีC#mใด   จะอยู่ได้ไหAม ให้เวลBาเป็นคำตอA | Bบ..

 A  ฉันมีคำถาBมข้อหนึ่ง   ไม่ว่าวัG#mนพรุ่งนี้..จะเป็C#mนอย่างไร   อะไF#mรจะเกิด ฉันกลัวBเหลือเกิน..B

ตลอดชีวิEตมันนานนะเธอจะทนกับฉันBได้นานหรือเปล่าหากวันหนึ่C#mงบังเอิญมีเรื่องราวที่ทำAให้เธอเสียใBจะอยู่อีกนาEนไหม หากว่าคน ๆ หนึ่Bง..ไม่ได้เป็นเหมือนที่เธC#mอฝัน..เอาไว้จะอยู่กันไปAตลอดชีวิBตหรือเปล่า

A | G#m |A | E |
F#m | G#m |A | B |

* |

C# |

ตลอดชีวิF#ตมันนานนะเธอจะทนกับฉันC#ได้นานหรือเปล่าหากวันหนึ่D#mงบังเอิญมีเรื่องราวที่ทำBให้เธอเสียใC#จะอยู่อีกนาF#นไหม หากว่าคน ๆ หนึ่C#ง..ไม่ได้เป็นเหมือนที่เธD#mอฝัน..เอาไว้จะอยู่กันไปBตลอดชีวิC#ตหรือเปล่า

ตลอดชีวิF#ตมันนานนะเธอจะทนกับฉันC#ได้นานหรือเปล่า      D#mจะอยู่กันไปBตลอดชีวิC#ตหรือเปF#ล่า



คอร์ดเพลง เวลาคือคำตอบ Am Seatwo แอมป์ ซีทู

เนื้อเพลง เวลาคือคำตอบ Am Seatwo (แอมป์ ซีทู)อยากจะถามให้มันแน่ใจก่อน ก่อนที่เราสองจะเดินไปไกลมากกว่านี้ วันและคืน เวลาทุกนาที นับตั้งแต่นี้คือเราทั้งสองคน อย่าเอ่ยคำสัญญา ไม่ต้องมีวจีใด จะอยู่ได้ไหม ให้เวลาเป็นคำตอบ ฉันมีคำถามข้อหนึ่ง ไม่ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไร อะไรจะเกิด ฉันกลัวเหลือเกิน ตลอดชีวิตมันนานนะ เธอจะทนกับฉันได้นานหรือเปล่า หากวันหนึ่งบังเอิญมีเรื่องราว ที่ทำให้เธอเสียใจ จะอยู่อีกนานไหม หากว่าคนๆหนึ่งไม่ได้เป็น เหมือนที่เธอฝันเอาไว้ จะอยู่กันไปตลอดชีวิตหรือเปล่า ตลอดชีวิตมันนานนะ เธอจะทนกับฉันได้นานหรือเปล่า หากวันหนึ่งบังเอิญมีเรื่องราว ที่ทำให้เธอเสียใจ จะอยู่อีกนานไหม หากว่าคนๆหนึ่งไม่ได้เป็น เหมือนที่เธอฝันเอาไว้ จะอยู่กันไปตลอดชีวิตหรือเปล่า ตลอดชีวิตมันนานนะ เธอจะทนกับฉันได้นานหรือเปล่า จะอยู่กันไปตลอดชีวิตหรือเปล่า