เวลาคือ(คำตอบ)

Am Seatwo, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เวลาคือคำตอบ Am Seatwo (แอมป์ ซีทู)

E | B |C#m | A |

 E  อยากจะถาBมให้มันแน่ใจก่อC#m   ก่อนที่เราสอAงจะเดินไปไกลมากกว่านี้ E  วันและคืBน เวลาทุกนาทีC#m   นับตั้งแต่นี้Aคือเราทั้งสองคน

 E  อย่าเอ่ยคำสัญญBา  ไม่ต้องมีวจีC#mใด   จะอยู่ได้ไหAม ให้เวลBาเป็นคำตอA | Bบ..

 A  ฉันมีคำถาBมข้อหนึ่ง   ไม่ว่าวัG#mนพรุ่งนี้..จะเป็C#mนอย่างไร   อะไF#mรจะเกิด ฉันกลัวBเหลือเกิน..B

ตลอดชีวิEตมันนานนะเธอจะทนกับฉันBได้นานหรือเปล่าหากวันหนึ่C#mงบังเอิญมีเรื่องราวที่ทำAให้เธอเสียใBจะอยู่อีกนาEนไหม หากว่าคน ๆ หนึ่Bง..ไม่ได้เป็นเหมือนที่เธC#mอฝัน..เอาไว้จะอยู่กันไปAตลอดชีวิBตหรือเปล่า

A | G#m |A | E |
F#m | G#m |A | B |

* |

C# |

ตลอดชีวิF#ตมันนานนะเธอจะทนกับฉันC#ได้นานหรือเปล่าหากวันหนึ่D#mงบังเอิญมีเรื่องราวที่ทำBให้เธอเสียใC#จะอยู่อีกนาF#นไหม หากว่าคน ๆ หนึ่C#ง..ไม่ได้เป็นเหมือนที่เธD#mอฝัน..เอาไว้จะอยู่กันไปBตลอดชีวิC#ตหรือเปล่า

ตลอดชีวิF#ตมันนานนะเธอจะทนกับฉันC#ได้นานหรือเปล่า      D#mจะอยู่กันไปBตลอดชีวิC#ตหรือเปF#ล่าเวลาคือคำตอบ Am Seatwo (แอมป์ ซีทู)