กรรมการ

 The Parkinson สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กรรมการ The Parkinson
เนื้อร้อง/ทำนอง: Karn The Parkinsonเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: Karn The Parkinsonสังกัดค่าย: Musiccream

ที่ปรึA#maj7 | Gm7กษา..ระหว่างเขาและDm7 | Dm7เธอ..เกิดปัA#maj7 | Gm7ญหา..เธอจึงมองเห็นDm7 | Dm7กัน..

หากรักGm7คือเกม..อยู่ในFสนามแบ่งฝั่Gm7งกันไป..เป็นFข้างเขาและเธอได้แต่ยืนGm7ตรงกลาง..ที่เดิFมเสมอเกมที่ฉันD#maj7คงเป็นได้เพีDm7ยงกรรมกาCm7ร..

วิ่งตามความD#maj7 | Dm7รัก..กฎCm7ใด ๆ ข้างในสนาม Fฉันเข้าใจแต่เพราะไม่มีสิทธิ์ขอ..D#maj7ลงเข้าไDm7ปแข่งขัG7รัCm7กเหมือนกัน แต่ทำC7/Eได้แค่(Fมอง)

คอยตัดA#maj7 | Gm7สิน..ผิดที่เขาหรือDm7 | Dm7เธอ..ประคองA#maj7 | Gm7ไว้..ให้เป็นเกมที่Dm7 | Dm7ดี..

แต่เอาGm7จริง ๆ ยิ่งเธFอปรึกษายิ่งฟัGm7งทีไร ควาFมหวังมันยิ่งมีได้แต่รอGm7เวลา..ให้จบFเกมนี้จะขอลองลD#maj7งเป็นตัวจริDm7ง..สักวัCm7

* |

   เป็นกลA#maj7าง ทำเป็นเหมืD#อนฉันแฟร์ A#m  ที่แท้เธอชนC#maj7ะทุกอย่าง   รอA#แค่ให้เขGmาผิดและพลDmาดเข้าสักทาง   จะคอยซ้ำA#.. ให้เขาพ่าBยแพ้ไป

วิ่งตามความEmaj7 | D#m7รัก..กฎC#m7ใด ๆ ข้างในสนาม ฉันF#เข้าใจแต่เพราะไม่มีสิทธิ์ขอEmaj7..ลงเข้าไD#m7ปแข่งขัG#7รัC#m7กเหมือนกัน แต่ทำC#7/Fได้แค่มอF#

เปลี่ยนตัวได้Emaj7 | D#m7ไหม..กติC#m7กา ในใจเธอนั้น ฉันF#เข้าใจแต่เพราะไม่มีสิทธิ์ขอEmaj7..เดินเข้D#m7าไปในนั้G#7รัC#m7กเหมือนกัน แต่ทำC#7/Fได้แค่มอF#คอร์ดเพลง กรรมการ The Parkinson

เนื้อเพลง กรรมการ The Parkinsonที่ปรึกษา ระหว่างเขาและเธอ เกิดปัญหา เธอจึงมองเห็นกัน หากรักคือเกมอยู่ในสนาม แบ่งฝั่งกันไปเป็นข้างเขาและเธอ ได้แต่ยืนตรงกลางที่เดิมเสมอ เกมที่ฉันคงเป็นได้เพียงกรรมการ วิ่งตามความรัก กฎใดๆข้างในสนาม ฉันเข้าใจ แต่เพราะไม่มีสิทธิ์ขอลงเข้าไปแข่งขัน รักเหมือนกัน แต่ทำได้แค่(มอง) คอยตัดสิน ผิดที่เขาหรือเธอ ประคองไว้ ให้เป็นเกมที่ดี แต่เอาจริงๆยิ่งเธอปรึกษา ยิ่งฟังทีไร ความหวังมันยิ่งมี ได้แต่รอเวลาให้จบเกมนี้ จะขอลองลงเป็นตัวจริงสักวัน เป็นกลาง ทำเป็นเหมือนฉันแฟร์ ที่แท้เธอชนะทุกอย่าง รอแค่ให้เขาผิดและพลาดเข้าสักทาง จะคอยซ้ำ ให้เขาพ่ายแพ้ไป วิ่งตามความรัก กฎใดๆข้างในสนาม ฉันเข้าใจ แต่เพราะไม่มีสิทธิ์ขอลงเข้าไปแข่งขัน รักเหมือนกัน แต่ทำได้แค่มอง เปลี่ยนตัวได้ไหม กติกา ในใจเธอนั้น ฉันเข้าใจ แต่เพราะไม่มีสิทธิ์ขอเดินเข้าไปในนั้น รักเหมือนกัน แต่ทำได้แค่มอง