ที่ของเธอ (Next Chapter)

  ที่ของเธอ   Jetset'er   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ที่ของเธอ Jetset'er เจ็ตเซ็ตเตอร์
เนื้อร้อง: Nichaทำนอง: Theoเรียบเรียง: Jetset'erดนตรี: Theoสังกัดค่าย: whitemusic

A | D |F#m E | D |
A | D |F#m E | D |

เมื่อก่อAนเราเคยสนุกกันมามากมาDเคยยิ้F#mมหัวเราะ ร้องไห้Eกันมาด้วยกัDอนาAคตที่เต็มไปด้วยความหวัDเป้าหมF#mายเดียวกัน..ที่เรEาจะไปให้ถึD

ดั่งหนังสืBmอบันทึกไว้ซึ่งควาC#mมทรงจำทุกสิ่งDที่เราทำร่วมสร้างAกันมาไม่เคยลBmบ ไม่เคยเลือนหาC#mยตามกาลเวลDจนวันนี้Dที่ต้องมาถึงหน้าต่อไปE

ต่อจากนี้Aไม่มีใครรู้Eไม่มีใครรู้C#mกับสิ่งที่ต้องเจF#mที่ตรงนี้Bmยังเป็นของเธอC#mอยู่เสมอขอให้เธDอ..มั่นใEจ.. (ในทางที่เลือกเดิน)

A | D |F#m E | D |

เราออกAเดินทางมาไกลเกินที่เราหวัDที่ผ่าF#mนมาคือเรื่องจริEง ไม่ใช่แค่ฝัD

* | ** |

จากวันนี้A.. ต่อให้มีDmอะไรต้องเปC#m F#mลี่ยนแม้ว่าเรBmา..เลือกทางEเดินที่ต่างกัAอยากให้รู้F#m..ที่ตรงนี้ยังคงมีC#m F#mฉันและที่ว่าBmง..สำหรับเธอนั้Eน..ตลอดไปA..

A Dm | C#m F#m |Bm E | A |
D Dm | C#m F#m |Bm E | A |

ต่อจากนี้Dไม่มีใครรู้Dmไม่มีใครรู้C#mกับสิ่งที่ต้องเจF#mที่ตรงนี้Bm..ยังเป็Eนของเธออยู่เสมA

ต่อจากนี้Dไม่มีใครรู้Dmไม่มีใครรู้C#mกับสิ่งที่ต้องเจF#mที่ตรงนี้Bmยังเป็นของเธC#mออยู่เสมอขอให้เธDอ..โชคE | Eดี..กับทางที่เลือกเดิD | Dmaj7 | Dm7 E | Aน..ฟังเพลง - ที่ของเธอ Jetseter เจ็ตเซ็ตเตอร์ - YouTube

เนื้อเพลง ที่ของเธอ Jetseter เจ็ตเซ็ตเตอร์เมื่อก่อนเราเคยสนุกกันมามากมาย เคยยิ้มหัวเราะ ร้องไห้กันมาด้วยกัน อนาคตที่เต็มไปด้วยความหวัง เป้าหมายเดียวกันที่เราจะไปให้ถึง ดั่งหนังสือบันทึกไว้ซึ่งความทรงจำ ทุกสิ่งที่เราทำร่วมสร้างกันมา ไม่เคยลบ ไม่เคยเลือนหายตามกาลเวลา จนวันนี้ที่ต้องมาถึงหน้าต่อไป ต่อจากนี้ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครรู้กับสิ่งที่ต้องเจอ ที่ตรงนี้ยังเป็นของเธออยู่เสมอ ขอให้เธอมั่นใจ (ในทางที่เลือกเดิน) เราออกเดินทางมาไกลเกินที่เราหวัง ที่ผ่านมาคือเรื่องจริง ไม่ใช่แค่ฝัน จากวันนี้ ต่อให้มีอะไรต้องเปลี่ยน แม้ว่าเราเลือกทางเดินที่ต่างกัน อยากให้รู้ที่ตรงนี้ยังคงมีฉัน และที่ว่างสำหรับเธอนั้นตลอดไป ต่อจากนี้ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครรู้กับสิ่งที่ต้องเจอ ที่ตรงนี้ยังเป็นของเธออยู่เสมอ ต่อจากนี้ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครรู้กับสิ่งที่ต้องเจอ ที่ตรงนี้ยังเป็นของเธออยู่เสมอ ขอให้เธอโชคดี กับทางที่เลือกเดิน