สัญญาหน้าฝน

 คาราบาว เพื่อชีวิต ฤดูฝน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

สัญญาหน้าฝน - เขียว คาราบาว

A# | F |A# | F |
A# Gm | D# A# |Cm Dm D# F | A# |

ฟ้A#าในเดือนฝนฉํ่า คงนึกขําGmต่อคํD#าสัญญA#Gmนหล่นเทร่วงมD#า สายลมพัดพDmายิ่งรนร้อนCm FใจไหA#นว่าไปแล้วกลัGmบหน้าฝน ใคD#รเป็นคนสัญญA#าเอาไว้ทิ้Gmงให้รอทุกข์ทนD#เท่าไหร่ คFนอย่างเงี๊ยะก็มีA#

ฝนA#เจ้าจงไหลกลับ ไปรอรับGmคนผิดD#สัญญA#Gmนคอยสมนํ้าหน้D#า อย่าเพิ่งตกมDmา ข้าแสลงCm FใจเดืA#อนเป็นปีล่วงผ่Gmานไปแล้ว แก้D#วตาเจ้าแหกตA#าใช่ไหมรู้Gmอย่างงี้ไม่คิD#ดรักใคร กัFดจิ้งหรีดมันกว่A#

มองA#เห็นควายตัวผู้ตัวเมีFคลอFเคลียแล้วให้คิดอิจฉA#เป็A#นควายมันไม่มีปัญญFา  ปัญD#หาเลFยไม่มีA#

ได้แต่หวังD# ๆ ๆ ว่าสักA#วันหนึ่งถึงได้คอยD# ๆ ๆ เธออยู่A#อย่างนี้แล้วมาหลอD#ก ๆ ๆ ให้ฉันA#ตายใจลืFอไปทั้งตําบA#

ถ้าฉันมีD#เงินทอง..มากมาA#ยหลายหมื่นคงไม่ยืนD#รอเธอจนฝนA#หมดฟ้าฉันจะจ้างD#เครื่องบินหว่านฝนA#ลงมาต่FอสัญญาฝนเทียA#

A# | F |F | A# |
A# | F D# F | A# |

* |

รักA#จนใจปี้ป่น เกิดเป็นคGmนทําตัD#วไม่เจียA#ขวัGmญไม่ควรคู่เรียD#ไม่เหมือนนิยาDmยจากคลองแสนแCm FสบวันA#ที่เธอได้จากGmไปไกล ใคD#รจะรู้ไปแล้วA#โกยแนบรัGmกมันมีมากมายD#หลายแบบ เจ็Fบ ทั้งแสบ ทั้งคัA#

ถึงA#เธอไปไม่กลับ ยังคอยนัGmบวันเดืD#อนข้างฝA#GmฏิทินดารD#า..ยังส่งยิ้มมDmาถากถางหัCm FวใจโดนA#เขาคาบไปหมํ่Gmาเสียแล้ว เอ็D#งไม่ต้องทําสA#งกะสัยหลGmงเมืองกรุง ทั้งยาD#ว ทั้งใหญ่ จ้าFงก็หาไม่เจA#

หลGmงเมืองกรุง ทั้งยาD#ว ทั้งใหญ่ จ้าFงก็หาไม่เจA#อ..สัญญาหน้าฝน - เขียว คาราบาว