มื้อสันวันเจ็บ

  แก่น ธนพล   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง มื้อสันวันเจ็บ แก่น ธนพล
เนื้อร้อง/ทำนอง: แก่น ธนพลเรียบเรียง: จินนี่ ภูไทโปรดิวเซอร์: พี่สิงห์, ณฐพบ ชาเนตร์สังกัดค่าย: สิงห์มิวสิคติดต่องานแสดง: 0982037796

Bm |

G A | F#m Bm |G A | D | A |

มื้อนี้Bmเป็นมื้อสันวันดี..ของน้อF#mงหล่าได้ยินGไทบ้านเพิ่นส่Aาว่าจัดงานBmใหญ่เสียงเจ้าบ่าGวแห่ขันหมากมAหยดน้ำตาF#mอ้ายมันกะไหBmนั่งฮ้องGไห้.. อยู่ใต้เถียAงนา..

แต่มื้อนี้Bmเป็นมื้อสันวันเจ็บ..ของอ้ายแฮF#mงคักเป็นมื้Gอที่ต้องอกหัAก พอปานคนDบ้านั่งเหงGา ตอกเหล้า เมาไห้Aตอนเขาเอิ้F#mนมาเด้อขวัญBmมาพอปานEmฟ้า..มันผ่าAตรงกลางหัวDใจ..  B

ให้อยู่ดีมีแฮGง.. ให้เจ้Aาอยู่แดงมีBmฮีแต่อ้ายนี่ตี้G.. บ่มีAฮอดแฮงสิหาDยใจ..F#เจ้าบ่าวสวมแหวGน.. ผูกAแขนป้อนBmไข่ต่อจากนี้ไEmป.. เขาคงAส่งเจ้าเข้าDหอ..  A

มื้อนี้Bmเป็นมื้อสันวันดี..ของน้องF#mหล่าอยากไปGซ่อยงานแต่ว่Aาน้องบ่ได้Bmเชิญเจ็บเหลือเกิGนเดินไปงานAแต่งหล่าคำแพF#mงเหมาะสมกันคัBmให้เจ้าฮัEmก.. ฮักAกันฮอดมื้อDตาย.. (B)

G A | Bm |G A | D F# |
G A | Bm |Em A | D |

* | ** |

เจ็บเหลือเกิGนเดินไปงานAแต่งหล่าคำแพF#mงเหมาะสมกันคัBmให้เจ้าฮัEmก.. ฮักAกันฮอดมื้อDตาย..ให้เจ้าฮัEmก.. ฮักAกันฮอดมื้อDตาย..

G A | F#m Bm |G A | D |มื้อสันวันเจ็บ - แก่น ธนพล

เนื้อเพลง มื้อสันวันเจ็บ แก่น ธนพล มื้อนี้เป็นมื้อสันวันดีของน้องหล่า ได้ยินไทบ้านเพิ่นส่าว่าจัดงานใหญ่ เสียงเจ้าบ่าวแห่ขันหมากมา หยดน้ำตาอ้ายมันกะไหล นั่งฮ้องไห้ อยู่ใต้เถียงนา แต่มื้อนี้เป็นมื้อสันวันเจ็บของอ้ายแฮงคัก เป็นมื้อที่ต้องอกหัก พอปานคนบ้า นั่งเหงา ตอกเหล้า เมาไห้ ตอนเขาเอิ้นมาเด้อขวัญมา พอปานฟ้ามันผ่าตรงกลางหัวใจ ให้อยู่ดีมีแฮง ให้เจ้าอยู่แดงมีฮี แต่อ้ายนี่ตี้ บ่มีฮอดแฮงสิหายใจ เจ้าบ่าวสวมแหวน ผูกแขนป้อนไข่ ต่อจากนี้ไป เขาคงส่งเจ้าเข้าหอ มื้อนี้เป็นมื้อสันวันดีของน้องหล่า อยากไปซ่อยงานแต่ว่าน้องบ่ได้เชิญ เจ็บเหลือเกินเดินไปงานแต่ง หล่าคำแพงเหมาะสมกันคัก ให้เจ้าฮัก ฮักกันฮอดมื้อตาย เจ็บเหลือเกินเดินไปงานแต่ง หล่าคำแพงเหมาะสมกันคัก ให้เจ้าฮัก ฮักกันฮอดมื้อตาย ให้เจ้าฮัก ฮักกันฮอดมื้อตาย