อย่าฝืน

 สหาย&เมนทอล  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง อย่าฝืน สหาย&เมนทอล
เนื้อร้อง/ทำนอง: ม่อนสหาย, สหายโตนแพรทองเรียบเรียง: บอย พาโลติดต่องานแสดง: 0952578691, 0843421197

G D/F# | Em |
G D/F# | C | D |

 G  เวลD/F#าผันเปลี่Em C Dยน.. G  ไม่D/F#มีสิ่งใดแน่Emนอน.C D. G  แม้ภูผD/F#า.. ใหญ่สูEmงที่ดูDแข็งแกร่Cง..   ยังDผุพังสลาย..

 G  ใจเธD/F#อคงเบื่Em C Dอ.. G  กับรัD/F#กที่มีแEm C Dต่รัก.. G  ไม่โทษเธD/F#อ.. ก็รู้EmรักกิDนไม่ได้C..   เจ็Dบ แต่เข้าใจ

ครั้งหนึ่EmงฉันเคDยอดทน พCยายามเพื่อรัGครั้งหนึ่EmงฉันเคDยทุ่มเทC..แม้Dว่าวันนี้.. เราDต้องจากกัน..(จะเหลือเพียงความฝัน)

 G  ต่อให้พยD/F#ายามสักแค่Emไหน รั้งDคนที่มันหมCดใจ..   ฝืDนอดทนไปก็เท่านั้น G  ไม่ได้ช่วD/F#ยให้เธอนั้นกลับEmมา  มีDแต่เสียเวลาCเปล่า   คนหมดใจDรั้งให้ตาย(ก็ไม่อ(G)ยู่)

G D/F# | Em D |G D/F# | C | D |
G D/F# | Em D |G D/F# | C | D |

* | ** | ** |

ต่อให้พCยายามก็มีแต่เจ็บช้ำD..หากวันนี้Cไม่เหลือเศษใจที่รักกัDก็แค่จบกันแค่นี้พGอ..คอร์ดเพลง อย่าฝืน สหาย&เมนทอล

เนื้อเพลง อย่าฝืน สหาย&เมนทอล เวลาผันเปลี่ยน ไม่มีสิ่งใดแน่นอน แม้ภูผา ใหญ่สูงที่ดูแข็งแกร่ง ยังผุพังสลาย ใจเธอคงเบื่อ กับรักที่มีแต่รัก ไม่โทษเธอ ก็รู้รักกินไม่ได้ เจ็บ แต่เข้าใจ ครั้งหนึ่งฉันเคยอดทน พยายามเพื่อรัก ครั้งหนึ่งฉันเคยทุ่มเท แม้ว่าวันนี้ เราต้องจากกัน (จะเหลือเพียงความฝัน) ต่อให้พยายามสักแค่ไหน รั้งคนที่มันหมดใจ ฝืนอดทนไปก็เท่านั้น ไม่ได้ช่วยให้เธอนั้นกลับมา มีแต่เสียเวลาเปล่า คนหมดใจรั้งให้ตาย(ก็ไม่อยู่) ต่อให้พยายามก็มีแต่เจ็บช้ำ หากวันนี้ไม่เหลือเศษใจที่รักกัน ก็แค่จบกันแค่นี้พอ