กระเจี๊ยวทองคำ

  วุฒิ ป่าบอน   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กระเจี๊ยวทองคำ วุฒิ ป่าบอน

Em | C D |
Em | C D |Em D |

คลิปเด็ดวันนี้G เสนอฉาDกที่น่าปลื้มใEmนักเรียCน นักศึกษาไทDย มาตบแย่งผู้ชาGไม่รู้ว่าแมนCแท้ ๆ มันน้อยเสียแล้Dวหรือว่าพรือถ้าไม่ได้Bmคนนี้ลงแดง ใครมาแย่Emงไม่ได้หรือเป็Cนเพราะความไม่บาDย มันชอบใช้กำลัG

YouLiCke อัพเดท โพสเฟซDฯชื่นชมไอ้คอมเม้นBmต์ใต้คลิป คงเป็นที่น่าEmพอใจว่าคน ๆC อยู่เหมือนนางสาวไทย มาตบแย่งผู้ชDาย

ไอ้ศึกแย่งกระเจี๊ยวทองคำGกระทำDโดยเหล่านางฟ้Emให้ลูกได้รู้Cว่ากว่าจะได้พ่อเอ็งมDแม่ลำบากเพียงไหนGต้องโดดเรียCนไปทำหน้าที่มารดาที่Dดีตบแย่Bmงตัวผู้พันธุ์แกร่งเอาไEmว้แม่ดังCไปทั่วโลกออนไลน์D ลูกภูมิใจหรือเปล่Gา?

C D |

C D | Bm Em |C D | G |
Em | A7 |D | G |

* | ** | *** |

แม่ดังCไปทั่วโลกออนไลน์D ลูกภูมิใจหรือเปG | G | Gล่า.?คอร์ดเพลง กระเจี๊ยวทองคำ วุฒิ ป่าบอน

เนื้อเพลง กระเจี๊ยวทองคำ วุฒิ ป่าบอน คลิปเด็ดวันนี้ เสนอฉากที่น่าปลื้มใจ นักเรียน นักศึกษาไทย มาตบแย่งผู้ชาย ไม่รู้ว่าแมนแท้ๆมันน้อยเสียแล้วหรือว่าพรือ ถ้าไม่ได้คนนี้ลงแดง ใครมาแย่งไม่ได้ หรือเป็นเพราะความไม่บาย มันชอบใช้กำลัง YouLike อัพเดท โพสเฟซฯชื่นชม ไอ้คอมเม้นต์ใต้คลิป คงเป็นที่น่าพอใจ ว่าคนๆอยู่เหมือนนางสาวไทย มาตบแย่งผู้ชาย ไอ้ศึกแย่งกระเจี๊ยวทองคำ กระทำโดยเหล่านางฟ้า ให้ลูกได้รู้ว่ากว่าจะได้พ่อเอ็งมา แม่ลำบากเพียงไหน ต้องโดดเรียนไปทำหน้าที่มารดาที่ดี ตบแย่งตัวผู้พันธุ์แกร่งเอาไว้ แม่ดังไปทั่วโลกออนไลน์ ลูกภูมิใจหรือเปล่า? แม่ดังไปทั่วโลกออนไลน์ ลูกภูมิใจหรือเปล่า ?