อยากเป็นลูกเขย (ຢາກເປັນລູກເຂີຍ)

 BiGYAI แบกื SOPHANA T'JAME UNO แร็พ สตริง ลาว เพลงจีบ
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ຢາກເປັນລູກເຂີຍ (อยากเป็นลูกเขย) SOPHANA x T'JAME UNO x แบกือ ແບກື BIGYAI
เนื้อร้อง/ทำนอง: Sophana, T JAME UNO, ສິດ ສອງແສນສີ່, Big Yaiโปรดิวเซอร์: T JAME UNO

F# C# | D#m B |
F# C# | D#m B |
F# C# | D#m B |
F# C# | D#m B |

อยากเป็นลูกเขF#ย..ของแม่เจ้C#และอยากเป็นลูกเขD#mย..ของพ่อเจ้Bอยากเป็นลูกเขF#ย..ของแม่เจ้C#และอ้ายอยากเป็นลูกเขD#mย..ของพ่อเจ้Bา Ya

โอ้ผู้สาF#ว เจ้านั้นเป็นลูกผู้ใด๋C#อ้ายเห็นเจ้าในมื้อนั้D#mนและอ้ายโคตรฮู้สึกถืกใBอ้ายเห็นเจ้าโพสต์ลงเฟF#ซ อ้ายเลยเข้าไปกดใจC#ก็ย้อนว่าเจ้าน่าฮักD#m อ้ายเลยอยากทักไปทันใด BYa

ถ้าเจ้าบ่ทัF#นมีแฟน ขอบอกเลC#ยมันโคตรจะดีเพราะเจ้D#mานั้นน่าฮัก อ้ายอยากให้มBาเป็น my sortyถ้าเป็F#นแบบนั้น ละมันกะโคตC#รจะดีและก็อยD#mากให้เจ้านั้นลองมาสนใจBอ้ายแน่ Baby ya

 F#  หน้าตาของอ้ายอาC#จสิบ่หล่อเหลาโอD#mแต่ฮักแท้และความจริงใจBอ้ายมีเต็มกระเป๋า F# ขอให้เจ้านั้นหันมC#าและลองแนมกันแน่ D#m เพราะว่าอ้ายนั้นอยากได้เจ้าBมาเทคแคร์.

 F#  อยากเป็นลูกเขC#ยของพ่อแม่เจ้D#m   อยากเป็นผู้เฒ่Bาละผู้แก่กับนาF#   ค่าดองท่อใด๋C# สิให้พ่อไปถาD#m   ขอเพียงน้องนาBงเปิดใจให้อ้ายแหน่

* |

F# C# | D#m B |
F# C# | D#m B |

แวบแรF#กที่อ้ายได้เห็นหน้าเจ้C#อ้ายกะอยากจะทัD#mกและอยากเอ่ยคำเว่าBออกไปและอยากจะถามF#ไถ่ เจ้าเป็นลูกผู้ใด๋C#เวลาที่เจ้าส่งยิ้D#mมันเฮ็ดให้ใจของอ้ายละลาBยทันใด Aey

 F# ข้อยติดใจเจ้าตั้งแต่แวบแรก C# ก่อเพราะหุ่นฮอยเจ้าเป็นตาแช่บ D#m หัวใจและเบอร์โทรให้พร้อมแลก B เพียงเจ้าแนมมา

อ้ายนั้นก่อยิ้มF#เป้ย ๆ เบิดมื้อเบิดคืC#ก็ย้อนว่าเจ้าน่าฮัD#mก ก็เพราะว่าเจ้าน่าฮัBอ้ายเลยกดเข้าไปทัF#ก MessengerเฟC#ซแอดไปละเด้อฮัD#mบแอดแน่ได้บ่ อ้ายสิบอBกพ่อแม่ไปขอ

Aey ๆF# ก็เจ้าน่ะงามอิหลีอยาC#กให้เจ้าน่ะ มาเป็นคู่ชีวิD#mแต่ว่ามันติBดที่อ้ายนั้นบ่รF# C#วย..อ้ายนั้นบ่รวD#m Bย Yeahแต่ว่า..F# อ้ายกะ 56C# เด้อ..D#m B

 F#  ถ้าสมมุC#ติว่าเฮานั้นเป็นแฟนกัD#m   ถ้าเป็นแบบนั้Bนผมว่ามันคงจะดีF#   เพราะอ้ายคนนี้C#หน้าตากะบ่ได้หล่D#m   แถมพ่อผBมนั้นกะบ่ได้รวF#   แล้วทำยังไงจั่C#งสิได้เป็นลูกเขยD#m   การแต่งโตBผมนั้นมันโคตรเซF#   ผมอยากเป็C#น ผมอยากเป็นลูกเขD#m   ได้ยินบ่Bว่าผมอยากเป็นลูกเขย

* | * |ฟังเพลง ຢາກເປັນລູກເຂີຍ (อยากเป็นลูกเขย) SOPHANA x T'JAME UNO x แบกือ ແບກື BIGYAI

เนื้อเพลง ຢາກເປັນລູກເຂີຍ (อยากเป็นลูกเขย) SOPHANA x T'JAME UNO x แบกือ ແບກື BIGYAI อยากเป็นลูกเขย ของแม่เจ้า และอยากเป็นลูกเขย ของพ่อเจ้า อยากเป็นลูกเขย ของแม่เจ้า และอ้ายอยากเป็นลูกเขย ของพ่อเจ้า Ya โอ้ผู้สาว เจ้านั้นเป็นลูกผู้ใด๋ อ้ายเห็นเจ้าในมื้อนั้นและอ้ายโคตรฮู้สึกถืกใจ อ้ายเห็นเจ้าโพสต์ลงเฟซ อ้ายเลยเข้าไปกดใจ ก็ย้อนว่าเจ้าน่าฮัก อ้ายเลยอยากทักไปทันใด Ya ถ้าเจ้าบ่ทันมีแฟน ขอบอกเลยมันโคตรจะดี เพราะเจ้านั้นน่าฮัก อ้ายอยากให้มาเป็น my sorty ถ้าเป็นแบบนั้น ละมันกะโคตรจะดี และก็อยากให้เจ้านั้นลองมาสนใจอ้ายแน่ Baby ya หน้าตาของอ้ายอาจสิบ่หล่อเหลา โอแต่ฮักแท้และความจริงใจอ้ายมีเต็มกระเป๋า ขอให้เจ้านั้นหันมาและลองแนมกันแน่ เพราะว่าอ้ายนั้นอยากได้เจ้ามาเทคแคร์ อยากเป็นลูกเขยของพ่อแม่เจ้า อยากเป็นผู้เฒ่าละผู้แก่กับนาง ค่าดองท่อใด๋ สิให้พ่อไปถาม ขอเพียงน้องนางเปิดใจให้อ้ายแหน่ แวบแรกที่อ้ายได้เห็นหน้าเจ้า อ้ายกะอยากจะทักและอยากเอ่ยคำเว่าออกไป และอยากจะถามไถ่ เจ้าเป็นลูกผู้ใด๋ เวลาที่เจ้าส่งยิ้ม มันเฮ็ดให้ใจของอ้ายละลายทันใด Aey ข้อยติดใจเจ้าตั้งแต่แวบแรก ก่อเพราะหุ่นฮอยเจ้าเป็นตาแช่บ หัวใจและเบอร์โทรให้พร้อมแลก เพียงเจ้าแนมมา อ้ายนั้นก่อยิ้มเป้ยๆเบิดมื้อเบิดคืน ก็ย้อนว่าเจ้าน่าฮัก ก็เพราะว่าเจ้าน่าฮัก อ้ายเลยกดเข้าไปทัก Messenger เฟซแอดไปละเด้อ ฮับแอดแน่ได้บ่ อ้ายสิบอกพ่อแม่ไปขอ Aeyๆก็เจ้าน่ะงามอิหลี อยากให้เจ้าน่ะ มาเป็นคู่ชีวิต แต่ว่ามันติดที่อ้ายนั้นบ่รวย อ้ายนั้นบ่รวย Yeah แต่ว่า อ้ายกะ 56 เด้อ ถ้าสมมุติว่าเฮานั้นเป็นแฟนกัน ถ้าเป็นแบบนั้นผมว่ามันคงจะดี เพราะอ้ายคนนี้หน้าตากะบ่ได้หล่อ แถมพ่อผมนั้นกะบ่ได้รวย แล้วทำยังไงจั่งสิได้เป็นลูกเขย การแต่งโตผมนั้นมันโคตรเซย ผมอยากเป็น ผมอยากเป็นลูกเขย ได้ยินบ่ว่าผมอยากเป็นลูกเขย