กลับตัวกลับใจ

  DAX ROCK RIDER   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง กลับตัวกลับใจ DAX ROCK RIDER แด๊กซ์ ร็อคไรเดอร์
เนื้อร้อง: ฟองเบียร์ทำนอง: ปฏิเวธ อุทัยเฉลิมเรียบเรียง/โปรดิวเซอร์: นที แสนทวี, วิสารท กุลศิริสังกัดค่าย: ME RECORDS

อยากกลับตัEmaj7วกลับใจD#m7  อยากเป็C#m7นคนที่ดีพBmaj7แต่จะขEmaj7อ.. ให้เธอD#m7จงรอได้ไหC#m7ม..

 B  เธอทำให้ฉัน..อยากเป็นคนD#mที่ดีกว่านี้G#m.. C#m7  เธอทำให้ฉันมีความตั้งใจF#มากมาย B  เธอทำให้ฉันอยากทำให้เธD#mอไม่อาย G#m   เวลาที่ใคC#m7รถาม..ว่าเรานั้นเป็นF#อะไร

 B  เคยได้แต่คิด  ปล่อยให้ชีวิD#mตเสเพลG#m.. C#m7  เคยแต่ทุ่มเทเวลาให้คF#นมากมาย B  ไม่เคยจะคิดอยากมีชีวิD#mตเพื่อใคG#m   แต่ในวันนี้C#m7..จะมีไว้เพื่อF#เธอ

อยากกลับตัEmaj7วกลับใจD#m7  อยากเป็C#m7นคนที่ดีพBmaj7แต่จะขEmaj7อ.. ให้เธอD#m7จงรอได้ไหC#m7ม.. รอฉันคนF#นี้..

อยากดีพBอให้สมที่เธF#/A#นั้นโน้มตัวG#mลงมาอยู่ข้าF#งฉันก็เธEอคือคนสำคัD#mญ  บอกเลC#m7ยไม่ต้องเกรงใF#อยากดีพอBให้สมกับควาF#/A#มรักที่เธอG#mให้มา เข้าใจF#ไหม..ไม่มีอะไรEที่มันมากไD#mป..กับคC#m7นที่เป็นหัวใจF#ของฉันคน(B)นี้

B | C# | |

 B  ที่ให้วันนี้ อาจเป็นเพียงคำD#mสัญญาG#m.. C#m7  แต่ว่าเวลาจะทำให้เธอF#มั่นใจ B  ไม่เคยจะคิดอยากมีชีวิD#mตเพื่อใคG#m   แต่ในวันนี้C#m7...จะมีไว้เพื่อF#เธอ

* | ** |

B | D#m G#m |C#m7 E | F# |

* | ** |ฟังเพลง - กลับตัวกลับใจ DAXROCKRIDER แด๊กซ์ร็อคไรเดอร์ - YouTube

เนื้อเพลง กลับตัวกลับใจ DAX ROCKRIDER แด๊กซ์ ร็อคไรเดอร์ อยากกลับตัวกลับใจ อยากเป็นคนที่ดีพอ แต่จะขอ ให้เธอจงรอได้ไหม เธอทำให้ฉัน อยากเป็นคนที่ดีกว่านี้ เธอทำให้ฉันมีความตั้งใจมากมาย เธอทำให้ฉันอยากทำให้เธอไม่อาย เวลาที่ใครถาม ว่าเรานั้นเป็นอะไร เคยได้แต่คิด ปล่อยให้ชีวิตเสเพล เคยแต่ทุ่มเทเวลาให้คนมากมาย ไม่เคยจะคิดอยากมีชีวิตเพื่อใคร แต่ในวันนี้ จะมีไว้เพื่อเธอ อยากกลับตัวกลับใจ อยากเป็นคนที่ดีพอ แต่จะขอ ให้เธอจงรอได้ไหม รอฉันคนนี้ อยากดีพอให้สมที่เธอ นั้นโน้มตัวลงมาอยู่ข้างฉัน ก็เธอคือคนสำคัญ บอกเลยไม่ต้องเกรงใจ อยากดีพอให้สมกับความรัก ที่เธอให้มา เข้าใจไหม ไม่มีอะไรที่มันมากไป กับคนที่เป็นหัวใจของฉันคนนี้ ที่ให้วันนี้ อาจเป็นเพียงคำสัญญา แต่ว่าเวลาจะทำให้เธอมั่นใจ ไม่เคยจะคิดอยากมีชีวิตเพื่อใคร แต่ในวันนี้ จะมีไว้เพื่อเธอ