ขอบใจจริงๆ

  เสก โลโซ   สตริง   เศร้า
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ขอบใจจริงๆ เสก โลโซ Sek Loso

Am | D |G | Em |
Am | D |Gsus4 G | G |

อยากขอบใจสักครั้งAmหนึ่ง..  Dถึงคนที่เคยซึ้งGใจ..  Emสุดท้ายต้องจากกันAm7ไปและเหลือDทิ้งไว้เพียงแค่ควาGมทรงจำ   Em

อยากขอบใจที่สอนAmให้..  Dฝันและใฝ่จนชื่นGฉ่ำ..    Emมาสอนให้เจ็บให้ช้ำAm7ให้จำDบทเรียนที่แพงGเหลือหลาย   G7

ถ้าหาCกครั้งนี้..D    ไม่มีเธอลวงหลอกBm Eไว้..ฉันนี้Amคงงมงาย เห็นรักDดีเกิน ไม่มีวัGนจะรู้.. G7ฉันเจ็Cบครั้งนี้..D    ฉันมีเธอเป็นดั่งBm Eครู..สอนฉัAmนให้เข้าใจ รักร้าDวเป็นเช่นไรขอบใจ(G)จริง ๆ

Am | D |G | Em |
Am | D |G | G7 |

* |

G | Em E |

ฉันแพ้Amเป็นเช่นไร รักร้าDวเป็นเช่นไรขอบใจGจริง.. Em E | Am | DขอบใจGจริง ๆ ..ฟังเพลง - ขอบใจจริง ๆ เสก โลโซ Sek Loso - YouTube

เนื้อเพลง ขอบใจจริงจริง เสก โลโซ Sek Loso อยากขอบใจสักครั้งหนึ่ง ถึงคนที่เคยซึ้งใจ สุดท้ายต้องจากกันไป และเหลือทิ้งไว้เพียงแค่ความทรงจำ อยากขอบใจที่สอนให้ ฝันและใฝ่จนชื่นฉ่ำ มาสอนให้เจ็บให้ช้ำ ให้จำบทเรียนที่แพงเหลือหลาย ถ้าหากครั้งนี้ ไม่มีเธอลวงหลอกไว้ ฉันนี้คงงมงาย เห็นรักดีเกิน ไม่มีวันจะรู้ ฉันเจ็บครั้งนี้ ฉันมีเธอเป็นดั่งครู สอนฉันให้เข้าใจ รักร้าวเป็นเช่นไร ขอบใจจริงๆ ฉันแพ้เป็นเช่นไร รักร้าวเป็นเช่นไร ขอบใจจริง ขอบใจจริงๆ