ผ่านมาผ่านไป

  เสก โลโซ   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ผ่านมาผ่านไป เสก โลโซ Sek Loso
สังกัดค่าย: GMM GRAMMY

F C/E Dm C | A# Am Gm F | C7 |

หยุดร้อFง..ไห้เถิดที่รัDmหยุดพัGmก..ใจเสียบ้C7างอย่าคิFด..ให้มันมากDmนักวุ่นรัGmก ก็ทำให้ว่าC7

คนเรA#า..ก็เป็นอย่างนี้AmมีเลGmว มีดีคละเคล้ากันC7ไปปล่อยวาA#ง..เสียบ้างได้ใหAmไม่งั้นใGmจของเรC7าจะเจ็บปวF

ผ่านมA#า.. แล้C7วก็ให้ผ่านไFดั่งสาA#ย.. น้ำC7ที่ไม่ไหลFกลับตะวัA#น.. เช้าC7เมื่อขึ้นพอเย็Amน..ก็ดัDmลาลัD#บ..อยู่ตรงขอบฟ้C7า..

ใจคFน..อันแค่เท่านี้DmทำไมGm..วุ่นวายเหลือC7เกินเรื่องรัFก..ทำใจให้เขิDmไม่อยากเดิGmน ไม่อยากฝัC7นถึงวันข้างหน้F

F | Dm |Gm | C7 |
F | Dm |Gm C7 | F |

* | ** |

ไม่อยากเดิGmน ไม่อยากฝัC7นถึงวันข้างหน้F

F |ฟังเพลง - ผ่านมา ผ่านไป เสก โลโซ Sek Loso - YouTube

เนื้อเพลง ผ่านมาผ่านไป เสก โลโซ Sek Loso หยุดร้อง ไห้เถิดที่รัก หยุดพัก ใจเสียบ้าง อย่าคิด ให้มันมากนัก วุ่นรัก ก็ทำให้ว่าง คนเรา ก็เป็นอย่างนี้ มีเลว มีดีคละเคล้ากันไป ปล่อยวาง เสียบ้างได้ใหม ไม่งั้นใจของเราจะเจ็บปวด ผ่านมา แล้วก็ให้ผ่านไป ดั่งสาย น้ำที่ไม่ไหลกลับ ตะวัน เช้าเมื่อขึ้นพอเย็น ก็ดับ ลาลับ อยู่ตรงขอบฟ้า ใจคน อันแค่เท่านี้ ทำไม วุ่นวายเหลือเกิน เรื่องรัก ทำใจให้เขิน ไม่อยากเดิน ไม่อยากฝันถึงวันข้างหน้า ไม่อยากเดิน ไม่อยากฝันถึงวันข้างหน้า