แทนบ๋อย

  ตะมู่ยคริ   ต๊ะอิ๊อึอัส   สมปองงานวัด   โอมงกะลงปง   สตริง   จีบ
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แทนบ๋อย โอมงกะลงปง x ตะมู่ยคริ x ต๊ะอิ๊อึอัส feat. สมปองงานวัด
สังกัดค่าย: SMAX PARTY

A#m |

แทนชง อ้าวยังแทนF#maj7ชงกาแฟ อยู่ในFmคาเฟ่ ที่ไหนวะแทD#mนชงกาแG#ฟ ด้วยควาC#maj7มหว่าเว้ (เหงาจังง่ะ)บางF#maj7คนก็ว่าแทนชงFmเพื่อเอาเท่ (เฮ้ย มั่วแล้ว)สาว ๆD#m เดินผ่านมา เลยG#พูดว่าคิไต๊คิไC#maj7ต๊วอแนโอ้คิมูจิน้า

หุ่นเธอF#maj7มันโคตร สะมึย สะมึยเห็นเธอแล้Fmวอยากจะเข้าไป ครึย ครึยดวงตD#mาของเธอช่างงามG#หยดแต่ว่ารักC#maj7ของเรานั้นยังไม่จบเธอF#maj7มาทำให้ใจฉัน สะรึ้Fmม ฮึ้ม ฮึมทำD#mให้ผมนั้นแทG#บจะละลายC#maj7 ห๊า ฮา อิ๊ยา อิ๊ยา

แทนF#maj7ชงกาแฟ อยู่ในFmคาเฟ่ ที่ไหนวะแทD#mนชงกาแG#ฟ ด้วยควาC#maj7มหว่าเว้ (เหงาจังง่ะ)บางF#maj7คนก็ว่าแทนชงFmเพื่อเอาเท่ (เฮ้ย มั่วแล้ว)สาว ๆD#m เดินผ่านมา..G# ก็เลยพูดว่าC#maj7..(ครึกะโม้ยกึม/อะชิชิป่ะเห้ย์)

ช่วงเช้F#maj7าเพลียแล้วนะเธอใกล้เวลFmาที่เราได้พบเจอให้พี่คนนี้D#mได้ดูแลเธG#จะใส่ความหวาC#maj7นไปทั้งหัวใจเลย

เธF#maj7อไม่ต้องกังวล ความรู้สึกนี้Fmไม่ต้องใช้ช้อนคนคำว่ารักD#mที่พี่มอบไปG# มันหวาC#maj7นจนน้ำตาลอายเลย

 F#maj7  แทนก็ไมรู้ว่าเธอมีใคFmรรึเปล่า D#m  ถึงพี่ชื่อแทG#นก็ไม่อยากแทนC#maj7ใครเขา F#maj7  อยากให้คาเฟ่นี้มีแค่เพียงFmสองเรา   ไม่ต้องเหD#mงา เพราะเธG#อมีแทนC#maj7บ๋อย

* |

คะเมียวตำปรู๊F#maj7ช คะเมียวตรำปร๊าชคะเมียวตรำปรู๊Fmช คิซะหมูกขะชิมตราชคะเมียวซำดริ๊D#mว คับนูนแคบรูงจุ๊G#คะเมียวซำบ๊ะรุ๋งC#maj7 คร้ะจุ๋งแงะพรังหนำ

กะถุ้ยขะหมิF#maj7ด กะสักตระรึกกะ อ๊อค อ๊อคอังถรุงอัปปะรุFmง กะสึกกะมุ้ยระขะมูลขะตุ่ยขะตั๊D#mกขะรุยจูยคำบึ๊G#ขะเมียวซำดุ๊C#maj7ก ขะมุยขำพะขึ่ง

หุ่นเธF#maj7อมันโคตร สะมึย สะมึยเห็นเธอแล้Fmวอยากจะเข้าไป ครึย ครึยแต่ถ้าว่าง ๆD#m อยากจะชวนไป กึ้มG#กึ่มหรือว่าเธอC#maj7อยากจะตามไป ดรึ้มดรึ่ม

หุ่นเธF#maj7อมันช่างสะบึม ๆตอนเห็นครั้งแรFmกฉันนั้น สะบึม สะบึมสะบึ่ม สะD#m G#บึ้ม..        เหมือนกับพี่แทนC#maj7บ๋อย

แทนF#maj7ชงกาแฟ เพื่อนว่Fmาเอาเท่เธอเดินD#mเข้ามาG# และบอกว่C#maj7อ๊าบ เอียว อวยฟังเพลง - แทนบ๋อย โอมงกะลงปง x ตะมู่ยคริ x ต๊ะอิ๊อึอัส feat. สมปองงานวัด - YouTube

เนื้อเพลง แทนบ๋อย โอมงกะลงปง x ตะมู่ยคริ x ต๊ะอิ๊อึอัส feat. สมปองงานวัด แทนชง อ้าวยัง แทนชงกาแฟ อยู่ในคาเฟ่ ที่ไหนวะ แทนชงกาแฟ ด้วยความหว่าเว้ (เหงาจังง่ะ) บางคนก็ว่าแทนชงเพื่อเอาเท่ (เฮ้ย มั่วแล้ว) สาวๆเดินผ่านมา เลยพูดว่า คิไต๊คิไต๊วอแนโอ้คิมูจิน้า หุ่นเธอมันโคตร สะมึย สะมึย เห็นเธอแล้วอยากจะเข้าไป ครึย ครึย ดวงตาของเธอช่างงามหยด แต่ว่ารักของเรานั้นยังไม่จบ เธอมาทำให้ใจฉัน สะรึ้ม ฮึ้ม ฮึม ทำให้ผมนั้นแทบจะละลาย ห๊า ฮา อิ๊ยา อิ๊ยา แทนชงกาแฟ อยู่ในคาเฟ่ ที่ไหนวะ แทนชงกาแฟ ด้วยความหว่าเว้ (เหงาจังง่ะ) บางคนก็ว่าแทนชงเพื่อเอาเท่ (เฮ้ย มั่วแล้ว) สาวๆเดินผ่านมา ก็เลยพูดว่า (ครึกะโม้ยกึม/อะชิชิป่ะเห้ย์) ช่วงเช้าเพลียแล้วนะเธอ ใกล้เวลาที่เราได้พบเจอ ให้พี่คนนี้ได้ดูแลเธอ จะใส่ความหวานไปทั้งหัวใจเลย เธอไม่ต้องกังวล ความรู้สึกนี้ไม่ต้องใช้ช้อนคน คำว่ารักที่พี่มอบไป มันหวานจนน้ำตาลอายเลย แทนก็ไมรู้ว่าเธอมีใครรึเปล่า ถึงพี่ชื่อแทนก็ไม่อยากแทนใครเขา อยากให้คาเฟ่นี้มีแค่เพียงสองเรา ไม่ต้องเหงา เพราะเธอมีแทนบ๋อย คะเมียวตำปรู๊ช คะเมียวตรำปร๊าช คะเมียวตรำปรู๊ช คิซะหมูกขะชิมตราช คะเมียวซำดริ๊ว คับนูนแคบรูงจุ๊ง คะเมียวซำบ๊ะรุ๋ง คร้ะจุ๋งแงะพรังหนำ กะถุ้ยขะหมิด กะสักตระรึกกะ อ๊อค อ๊อค อังถรุงอัปปะรุง กะสึกกะมุ้ยระขะมูล ขะตุ่ยขะตั๊กขะรุยจูยคำบึ๊บ ขะเมียวซำดุ๊ก ขะมุยขำพะขึ่ง หุ่นเธอมันโคตร สะมึย สะมึย เห็นเธอแล้วอยากจะเข้าไป ครึย ครึย แต่ถ้าว่างๆอยากจะชวนไป กึ้มกึ่ม หรือว่าเธออยากจะตามไป ดรึ้มดรึ่ม หุ่นเธอมันช่างสะบึมๆตอนเห็นครั้งแรกฉันนั้น สะบึม สะบึม สะบึ่ม สะบึ้ม เหมือนกับพี่แทนบ๋อย แทนชงกาแฟ เพื่อนว่าเอาเท่ เธอเดินเข้ามา และบอกว่า อ๊าบ เอียว อวย