เจ็บแค่ตอนหายใจ

 Am Seatwo  ลูกทุ่งเพื่อชีวิต  ใต้  อกหัก
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง เจ็บแค่ตอนหายใจ Am Seatwo
ติดต่องานแสดง: 0851935454, 0825391496

D E | C#m F#m |Bm E | A |

ฉันไม่เป็นไรD ชีวิEตดำเนินต่อไAอย่าถาF#mมว่าฉันเจ็บหม้Bmาย ที่เธอEทำร้ายคราวAนั้นไม่ต้องห่วงใยD ตอนรักEไม่เคยห่วงฉัAตอนทิ้F#mงไม่เห็นห่วงกัBmน ตอนนี้Eห่วงฉันทำไมA

แยกกันไBmปตั้งนาน อยากขุดคุ้C#mยไปเพื่อใครฉันเจ็บแค่ไหDน บอกเธอได้เพียงเท่าE | Eนี้..

มันเจ็บแค่ตอนหายDใจแค่วันละหลายหมื่นC#mครั้งแค่หมดไม่เหลือความหวัBmง แค่พัEงไม่มีชิ้นAดีมันเจ็บแค่ตอนหายDใจ เจ็บไปอีกนานหลาC#mยปีคงเจ็บไม่มากกว่านี้Bm  ทุรนEทุรายอีกAนาน..

E |

ฉันไม่เป็นไรD ยังฝืEนยังทนอยู่ไหAหมดลF#mมหายใจวันไหBmน ฉันคงEจะหายวันนั้Aไม่ได้สั่งเสีDย ไม่เห็นEต้องดูใจกัAผ่านไปF#mแค่วันต่อวัBmน ไม่รู้Eอยู่เพื่ออะไรA

* | ** |

มันเจ็บแค่ตอนหายใจ

D | C#m |Bm E | A |

มันเจ็บแค่ตอนหายDใจ เจ็บไปอีกนานหลาC#mยปีคงเจ็บไม่มากกว่านี้Bm  ทุรนEทุรายอีกAนาน

D | C#m |Bm E | A |คอร์ดเพลง เจ็บแค่ตอนหายใจ Am Seatwo

เนื้อเพลง เจ็บแค่ตอนหายใจ Am Seatwo ฉันไม่เป็นไร ชีวิตดำเนินต่อไป อย่าถามว่าฉันเจ็บหม้าย ที่เธอทำร้ายคราวนั้น ไม่ต้องห่วงใย ตอนรักไม่เคยห่วงฉัน ตอนทิ้งไม่เห็นห่วงกัน ตอนนี้ห่วงฉันทำไม แยกกันไปตั้งนาน อยากขุดคุ้ยไปเพื่อใคร ฉันเจ็บแค่ไหน บอกเธอได้เพียงเท่านี้ มันเจ็บแค่ตอนหายใจ แค่วันละหลายหมื่นครั้ง แค่หมดไม่เหลือความหวัง แค่พังไม่มีชิ้นดี มันเจ็บแค่ตอนหายใจ เจ็บไปอีกนานหลายปี คงเจ็บไม่มากกว่านี้ ทุรนทุรายอีกนาน ฉันไม่เป็นไร ยังฝืนยังทนอยู่ไหว หมดลมหายใจวันไหน ฉันคงจะหายวันนั้น ไม่ได้สั่งเสีย ไม่เห็นต้องดูใจกัน ผ่านไปแค่วันต่อวัน ไม่รู้อยู่เพื่ออะไร มันเจ็บแค่ตอนหายใจ มันเจ็บแค่ตอนหายใจ เจ็บไปอีกนานหลายปี คงเจ็บไม่มากกว่านี้ ทุรนทุรายอีกนาน