ฉันหรือเธอ (ที่เปลี่ยนไป) (Acoustic)

 Loso  สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss

คอร์ดเพลง ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป LOSO โลโซ
เนื้อร้อง/ทำนอง: เสกสรรค์ ศุขพิมายเรียบเรียง: Sek Loso (เสก โลโซ)

 A  สิ่งเดียวที่ขอร้องเธอBmก่อนไป E  สิ่งเดียวที่อยากให้ใจAเธอรับรู้      F#m   สิ่งเดียวที่อยากให้เธBmอคิดดู   ให้รู้E ให้คิด ก่อนจะจาAกฉันไป

 A  ลองคิดตรองดูให้ดีBmซักหน่อย E  แล้วค่อยบอกลาAจากกันไป     F#m   ลองทบลองทวนให้ดีBmในหัวใจ   ยังรัEกฉันไหมคนดีA

หรือฉันเองที่ผิDด ที่คิEดมีใจให้กับเขA E F#mหรือเธอหูเบBmา จึงทำEให้เราบาดหมF#mางคิEดแยกทาDง..กันไปE

อยากบอกให้เธอได้รู้Bmซักครั้ง  Eอยากพูดให้เธอได้ฟังAอีกซักหน   F#mชีวิตของลูกผู้ชาBmยหนึ่งคนมันสับสEน เพราะใจเธอแปรเปลี่Aยน

Bm | E |A | F#m |
Bm | E | A |

* | ** |

 F#m  ชีวิตของลูกผู้ชาBmยหนึ่งคน   มันสับสEน เพราะเธอจะลาจาAคอร์ดเพลง ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป LOSO โลโซ

เนื้อเพลง ฉันหรือเธอที่เปลี่ยนไป LOSO โลโซ สิ่งเดียวที่ขอร้องเธอก่อนไป สิ่งเดียวที่อยากให้ใจเธอรับรู้ สิ่งเดียวที่อยากให้เธอคิดดู ให้รู้ ให้คิด ก่อนจะจากฉันไป ลองคิดตรองดูให้ดีซักหน่อย แล้วค่อยบอกลาจากกันไป ลองทบลองทวนให้ดีในหัวใจ ยังรักฉันไหมคนดี หรือฉันเองที่ผิด ที่คิดมีใจให้กับเขา หรือเธอหูเบา จึงทำให้เราบาดหมาง คิดแยกทาง กันไป อยากบอกให้เธอได้รู้ซักครั้ง อยากพูดให้เธอได้ฟังอีกซักหน ชีวิตของลูกผู้ชายหนึ่งคน มันสับสน เพราะใจเธอแปรเปลี่ยน ชีวิตของลูกผู้ชายหนึ่งคน มันสับสน เพราะเธอจะลาจาก