เด็กหลังเขา (แค่ได้มองก็ชื่นใจ)

 บ.เบิ้ล สามร้อย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เด็กหลังเขา (แค่ได้มองก็ชื่นใจ) บ.เบิ้ล สามร้อย

Em | G |Am | Em |
Em | G |Am | Em |

ไอเราก็เป็Emนแค่เพียงคนหลังเขาแล้วไครติเอGาไอไหรกับเราไม่หล่Amอ ตัวดำ ไว้ผมยาวน้องสาEmวเจ้าคงไม่หันมอง

มีเพียงกางเกEmงลีวายตัวเก่า ๆใส่เสื้อGสีดำตัวบาง ๆใส่เกือAmกเก่า ๆ รุ่นนันยาง..ออกหลEmาด..

ไปพบ น้องสาEmว บ้านเจ้าอยู่ในหลาดสวยขาGด ช่างบาดหัวใจชายผิวขาAmว ตาคม ผมสยาย พี่แอบมอEm

 C  แค่ได้มอDง ก็ชื่นใEmจ.. C  แค่ส่งยิ้มไDป ไม่คิดลวงหลEmอก C  แค่อยากทักทาDย.. ภาษGา..คนDบ้านนอEm C  ไม่หวังได้บอDก..รักเธEmอ..

ก็ไม่ได้หวัEmงไห้เธอหันมามองจะไห้รัGก มันคงจะอยากเย็นไอ้ที่เธอมอAmงก็คงไม่เคยเห็น..คนหลังเขEmา..กลับไปหEmาสาว ๆ ที่บ้านเราก็ดีแล้Gว ไม่ต้องออกมาใช้ชีวิAmตของเราอยู่ในป่า เด็กหลังเขEmา..

Em | G |Am | Em |
Em | G |Am | Em |

* | ** |

Em | G | Am | Em | ( x2 ) | Em |คอร์ดเพลง เด็กหลังเขา (แค่ได้มองก็ชื่นใจ) บ.เบิ้ล สามร้อย

เนื้อเพลง เด็กหลังเขา บ.เบิ้ล สามร้อย ไอเราก็เป็นแค่เพียงคนหลังเขา แล้วไครติเอาไอไหรกับเรา ไม่หล่อ ตัวดำ ไว้ผมยาว น้องสาวเจ้าคงไม่หันมอง มีเพียงกางเกงลีวายตัวเก่าๆใส่เสื้อสีดำตัวบางๆใส่เกือกเก่าๆรุ่นนันยาง ออกหลาด ไปพบ น้องสาว บ้านเจ้าอยู่ในหลาด สวยขาด ช่างบาดหัวใจชาย ผิวขาว ตาคม ผมสยาย พี่แอบมอง แค่ได้มอง ก็ชื่นใจ แค่ส่งยิ้มไป ไม่คิดลวงหลอก แค่อยากทักทาย ภาษา คนบ้านนอก ไม่หวังได้บอก รักเธอ ก็ไม่ได้หวังไห้เธอหันมามอง จะไห้รัก มันคงจะอยากเย็น ไอ้ที่เธอมองก็คงไม่เคยเห็น คนหลังเขา กลับไปหาสาวๆที่บ้านเรา ก็ดีแล้ว ไม่ต้องออกมา ใช้ชีวิตของเราอยู่ในป่า เด็กหลังเขา